til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hvordan skape en inkluderende fiskerinæring?

Arrangør
Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, Surofi, Fiskehav, Vest-Norges Fiskesalgslag, Fiskerlaget Sør, Norsk Villfisk
Dag
Tirsdag 16/8 2022 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Næringsliv , Likestilling
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Det siste året har likestilling i fiskeriene vært en sentral debatt i og rundt næringen. Fiskeflåten beskrives av mange som mannsdominert med for høy gjennomsnittsalder. Både unge og kvinnelige fiskere vil inn i det etablerte for å bli hørt og delta i beslutningene, men vil de etablerte i flåten slippe dem inn? Er dette et spørsmål om makt over ressursene?

Hvordan skal man skape en inkluderende fiskerinæring med plass til mangfold både på båten, i flåten og i styrerommene?

Vi inviterer til en panelsamtale om en inkluderende og representativ fiskeflåte.

Moderator: Hanna Bakke-Jensen, Norges Fiskarlag

Paneldeltakere: 

Alice Roseth Helleberg, Hun Fisker

Tobias Rosendal Bech

Monica Langeland, Havets Verdiskapere

Carl Aamodt, Aamodt Fiskerier AS

Medvirkende
  • Hanna Bakke-Jensen, Norges Fiskarlag
  • Alice Roseth Helleberg, Hun Fisker
  • Tobias Rosendal Bech
  • Monica Langeland, Havets Verdiskapere
  • Carl Aamodt, Aamodt Fiskerier AS
Kontaktperson
Hanna Bakke-Jensen, Rådgiver, Norges Fiskarlag, 90013381
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
755