til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Kjønnsperspektiv + karriereveiledning = mindre kjønnsdelt arbeidsmarked?

Arrangør
Senter for likestilling, Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret, Reform - ressurssenter for menn
Dag
Torsdag 18/8 2022 10:30 - 11:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Likestilling , Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Stedsbeskrivelse:
Klangkammeret
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Kun 15 % av alle sysselsatte, jobber i yrker med kjønnsbalanse i Norge i dag. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet får konsekvenser for kjønnsforskjeller i lønn, arbeidsforhold, arbeidstid, karriereutvikling og ulikhet. En betydelig del av kjønnsdelingen på arbeidsmarkedet skyldes ungdommers valg av utdanning. Kjønn er bevisst og ubevisst en betydelig variabel i avgrensningen av egne valgmuligheter. Dette gjelder i særlig grad valg av yrkesfag.

Agder, Viken og Trøndelag har igjennom det nasjonale samarbeidsprosjektet "Større mangfold - friere valg" sett på hvordan karriereveiledere kan forholde seg til kjønnsperspektivet. Hva gjør veiledere og skolene i Agder, Viken og Trøndelag for å oppmuntre og ivareta de som vurderer eller/ har valgt utradisjonelt? Og hva mener elevene i disse regionene selv skal til for å ta valg uavhengig av kjønnsnormer? Mye tyder på at utfordringen omkring kjønnstradisjonelle karrierevalg bør adresseres på et strukturelt nivå. Så hvordan kan vi gjøre dette? 

Velkommen til Arendalsuka og vårt arrangement. Vi tilrettelegger både for fysisk og digital deltakelse. Arrangementet vil bli strømmet (link kommer fortløpende) og har tegnspråk tolkning. 

Program 

10:30-10:40 Åpning av arrangementet og presentasjon av prosjektets resultater 

10:40-10:50 Hva mener elever selv skal til for å ta valg uavhengig av kjønnsnormer. En samtale med elever fra yrkesfaglige studieretninger i Agder v/ Reform ressurssenter for menn 

10:50-11:25 Panelsamtale om erfaringer fra arbeid med kjønns- og likestillingsperspektiv i karriereveiledningen v/ representanter fra karrierenettverkene og fylkeskommunen i Agder, Viken og Trøndelag 

Ordstyrer:

  • Sara Hope Lygre, rådgiver Likestillingssenteret

Paneldeltakere:

  • Marianne Stray – nestleder Rådgiverforum Agder, rådgiverkoordinator for ungdomstrinnet i Kristiansand-skolene og Prosjektleder for  Flere i arbeid.
  • Siren Breidalen Wulff – rådgiver Inntak og elevtjenester, Agder Fylkeskommune
  • Silje Treimo – Nettverksleder for karriereveiledere og rådgivere, Greåker VGS, Østfold FK 
  • Ingrid Fløtra - Partnerskap for Karriereveiledning, Nettverksleder Fredrikstad/Hvaler (ikke endelig bekreftet)

11:25-11:30  Oppsummering og veien videre 

Seminaret arrangeres som en avslutning av prosjektet "Større mangfold - friere valg: tiltak for økt kjønnsperspektiv i karriere - og utdanningsveiledningen» . Prosjektet er et samarbeid mellom Likestillingssenteret KUN Reform og Senter for likestilling , og er finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet. 

Kontaktperson
Claudia Klostergaard, Senter for likestilling, 45153941
Universell utforming
Tegnspråktolking
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1375