til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Kan deling av data redde det norske velferdssamfunnet?

Arrangør
Capgemini
Dag
Torsdag 18/8 2022 15:30 - 16:30
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Fullriggeren Sørlandet
Stedsbeskrivelse:
1 etasje
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Norge står overfor store utfordringer. Statens utgifter vil overstige inntektene om få år, og den norske velferdsmodellen er under press.  Vi blir stadig flere innbyggere, stadig flere eldre etterspør velferdstjenester, og vi får stadig høyere forventningene til offentlige tjenester. Samtidig avtar inntektene fra petroleumssektoren, vi skal gjennomføre det grønne skiftet og Norge sliter med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft.  Teknologi, digitalisering og effektiv utnyttelse av data er forutsetninger for å lykkes med omstillingen. I Norge har vi en større offentlig sektor enn de fleste sammenliknbare land. Det gjør også staten til en av de viktigste eierne av data.

 

Helsesektoren og transportsektoren står på hver sin måte midt i disse utfordringene. Med effektiv bruk og deling av data kan vi utvikle innovative tjenester, drive mer effektivt og forutse behov og styre ressurser på en bedre måte. Mulighetene for innovasjon er store, men dette forutsetter at alle aktører i norsk nærings- og samfunnsliv får lik tilgang til data.

 

Konsulentselskapet Capgemini inviterer til debatt med sentrale personer fra noen av de største virksomhetene i både helse- og samferdselssektoren:

 

 • Hvordan kan vi sørge for økt deling av data?
 • Kan offentlig finansierte data gi fortrinn for Norge?
 • Og hvordan kan vi sørge for at store sektorer som helse- og transportsektoren bruker og deler data for å oppnå kostnadsbesparelser, tjenesteutvikling, bærekraftige driftsmodeller, og økt brukertilfredshet?
 • Hvordan kan bedre bruk av data frigjøre midler til bedre tjenester innenfor helse og samferdsel – og til at vi kan akselerere, i stedet for å utsette, viktige prosjekter?
 • Hva kan vi få til med økt deling av data på tvers av virksomheter og sektorer og har vi noen gode eksempler?

Paneldeltakerne består av:

 • Liv Dingsør, adm dir i Digital Norway/Datafabrikken
 • Inge Abrahamsen, seksjonsleder for innsikt, analyse og beslutningstøtte i Avinor
 • Håkon Onsager, leder for data og innsikt i Entur
 • Guro Ranes, avdelingsdirektør trafikksikkerhet i Statens Vegvesen
 • Nis Johannesen, fagsjef for digital innovasjon i Helse-Sørøst
 • Robert Engels, CTO Innsikt og Data i Capgemini
 • Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør Helsedata i Direktoratet for e-helse
 • Cecilie Ditlev-Simonsen, partner og seniorrådgiver i First House
 • Kalle Moene, professor ved økonomisk institutt ved UIO
 •  

Velkommen!

 

Dette er blant spørsmålene vi stiller, torsdag 18. august kl. 1530-130 på Sørlandet. Velkommen!

Kontaktperson
Yvonne Meier, Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Capgemini, 93234819
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1801