til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hvordan få mer sikker vei for pengene?

Arrangør
Trygg Trafikk, Vegtilsynet
Dag
Tirsdag 16/8 2022 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Infrastruktur , Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Stedsbeskrivelse:
På bakkenivå
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Mange hensyn skal tas når vi bygger, vedlikeholder og setter fartsgrense på norske veier. Hovedmålene i Nasjonal transportplan 2022-2033 – visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, «mer for pengene» og oppfyllelse av Norges klima og miljømål - ligger til grunn. Hvordan kan disse målene forenes? Hva kan skje hvis vi utfordrer sikkerhetsmarginene? Hvilken sikkerhetsstandard bør fremtidens hovedveinett ha? Må vi bygge nytt for å bedre trafikksikkerheten?   

Vel møtt til interessante innlegg og samtale av og med Statens havarikommisjon, Statens vegvesen, NAF, Vegtilsynet og Trygg Trafikk. 

Ordstyrer Bård Morten Johansen, fagsjef trafikksikkerhet Trygg Trafikk

Program

  • Dødsulykken på E18 ved Arendal i mai 2020 - årsaker og sikkerhetstilrådninger. v/ Ingvild K. Ytrehus, avdelingsdirektør for vei og landforsvarsavdelingen, Statens havarikommisjon
  • Endring av veinormaler og høyere terskel for bygging av motorvei? v/ Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen
  • Nå er det «vanlige veiers» tur! Hvordan få til en bedre bruk av veimidlene? v/ Thor Egil Braadland, ansvarlig for myndighetskontakt, NAF
  • Trafikkvekst og –endringer: Hvordan styrer vi og prioriterer for å løse fremtidige trafikksikkerhetsutfordringer?  v/ Håvard Hanto-Haugse, Juridisk rådgiver, Vegtilsynet 
  • Panelsamtale

 

Kontaktperson
Miriam Kvanvik, Fagsjef myndighetskontakt, Trygg Trafikk, 97712233, Kvanvik@tryggtrafikk.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1507