På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Hvordan få mer sikker vei for pengene?

Arrangør
Trygg Trafikk, Vegtilsynet
Dag
Tirsdag 16/8 2022 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Infrastruktur , Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Stedsbeskrivelse:
På bakkenivå
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Mange hensyn skal tas når vi bygger, vedlikeholder og setter fartsgrense på norske veier. Hovedmålene i Nasjonal transportplan 2022-2033 – visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, «mer for pengene» og oppfyllelse av Norges klima og miljømål - ligger til grunn. Hvordan kan disse målene forenes? Hva kan skje hvis vi utfordrer sikkerhetsmarginene? Hvilken sikkerhetsstandard bør fremtidens hovedveinett ha? Må vi bygge nytt for å bedre trafikksikkerheten?   

Vel møtt til interessante innlegg og samtale av og med Statens havarikommisjon, Statens vegvesen, NAF, Vegtilsynet og Trygg Trafikk. 

Ordstyrer Bård Morten Johansen, fagsjef trafikksikkerhet Trygg Trafikk

Program

  • Dødsulykken på E18 ved Arendal i mai 2020 - årsaker og sikkerhetstilrådninger. v/ Ingvild K. Ytrehus, avdelingsdirektør for vei og landforsvarsavdelingen, Statens havarikommisjon
  • Endring av veinormaler og høyere terskel for bygging av motorvei? v/ Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen
  • Nå er det «vanlige veiers» tur! Hvordan få til en bedre bruk av veimidlene? v/ Thor Egil Braadland, ansvarlig for myndighetskontakt, NAF
  • Trafikkvekst og –endringer: Hvordan styrer vi og prioriterer for å løse fremtidige trafikksikkerhetsutfordringer?  v/ Håvard Hanto-Haugse, Juridisk rådgiver, Vegtilsynet 
  • Panelsamtale

 

Kontaktperson
Miriam Kvanvik, Fagsjef myndighetskontakt, Trygg Trafikk, 97712233, Kvanvik@tryggtrafikk.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
766