På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Har Norge en kompetanse- og arbeidslivspolitikk som bygger oppunder det grønne skiftet?

Arrangør
NHO
Dag
Onsdag 17/8 2022 08:30 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Utdanning , Arbeid
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
Stedsbeskrivelse:
Andre etasje
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Det er bred enighet om at klimakrisen er vår tids største utfordring. Norske bedrifter og ansatte står klare til å gjennomføre det grønne skiftet, men de er avhengig av gode rammevilkår for å lykkes med nødvendig satsing og omstilling. Som regjeringen slår fast i Hurdalsplattformen, handler dette om mer enn nærings- og klimapolitikk. For bedriftene er ikke minst arbeids- og kompetansepolitikken avgjørende for å klare omstillingen vi står overfor.  

Er arbeidsliv- og kompetansepolitikken slik den bør være for at bedriftene skal greie å skape alle de grønne og lønnsomme jobbene vi må skape i årene fremover? 

 

Mangelen på tilgang til rett kompetanse i næringslivet fortsetter å øke og begynner å bli kritisk høy for stadig flere bedrifter. 2 av 3 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov. Dette er en rekordhøy andel – og høyest i kompetansebarometerets historie (siden 2014). Mer enn halvparten av NHO-bedriftene oppgir at deres kompetansebehov i stor eller noen grad blir påvirket av klima- og miljøhensyn. Tilgang på nødvendig kompetanse er en forutsetning for å lykkes i å realisere ambisjonene for klimaomstilling, industriutvikling, verdiskaping og konkurransekraft. Kompetanse- og FoU-politikken bør raskt rettes inn mot å bygge opp kompetanse og kunnskap som skaper vekst i nye forretningsområder. 

I arbeidslivspolitikken må rammevilkår og virkemidler innrettes slik at flere kan inkluderes i arbeid og sikre at næringslivet har nødvendig fleksibilitet. 

Hvordan skal vi få til dette? 

Medvirkende
  • Anniken Hauglie, Viseadministrerende direktør, NHO
  • Nina Melsom, Direktør arbeidsliv og tariff, NHO
  • Marte Mjøs Persen, Arbeids- og inkluderingsminister, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Margret Hagerup, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Øystein Mathisen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Marit Flinder Roscher-Nielsen, Bærekraftsrådgiver, Elkem
  • Christian Scheen, Rekrutteringssjef, Skanska Norge
  • Janicke Stople, Direktør Menneske og Kultur, Tide Buss
  • Jens Petter Burud, Direktør for teknologi og utvikling, Caverion
Kontaktperson
Benedicte Røer, NHO, 45251822, benedicte.roer@nho.no
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1796