til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Lungekreft – kreftformen med høyest dødelighet i Norge. Hvordan finne pasientene i tide?

Arrangør
AstraZeneca, Roche, Bristol Meyers Squibb, Novartis
Dag
Torsdag 18/8 2022 13:30 - 14:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Rederikontoret
Stedsbeskrivelse:
1. etasje
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Norge har som ambisjon å være blant de landene som har lavest kreftdødelighet i verden. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge hvert år, og av de 3 000 diagnostiserte hvert år dør opp mot 2 300 personer innen kort tid.

Risikofaktorene for lungekreft er velkjente, og mange av disse kan reduseres gjennom forebygging. Medisinske fremskritt gir håp om økt overlevelse. Men det er store sosiale helseforskjeller, både i forekomst og i dødelighet av lungekreft.

Sykdommen har ofte diffuse symptomer, dermed får mange med lungekreft diagnosen sent. Sen diagnose er en årsak til den høye dødeligheten. For at flere med lungekreft skal overleve, er det nødvendig at sykdommen oppdages og behandles tidligere.

Innføring av lungekreftscreening ble diskutert i Kreftstrategien da den kom i 2018. Da konkluderte man med at screening var for usikkert, og at man ønsket å avvente resultatene fra pågående internasjonale studier. Siden den gang har disse studiene vist god effekt av lungekreftscreening, og i 2020 bevilget Kreftforeningen midler til oppstart av en implementeringsstudie for lungekreftscreening. Pilotprosjektet har nå startet med rekruttering av pasienter på Ahus.

I løpet av møtet i Arendalsuka kommer vi til å høre innlegg fra noen av Norges fremste eksperter på temaet. Vi inviterer også pasienter, klinikere og politikere til en panelsamtale om lungekreft. Vi spør: Hva skal til for å snu trenden og redusere dødeligheten av den aller mest dødelige kreftformen? Hva taler for, og hva taler mot lungekreftscreening? Hvilke grep må tas for å nå de politiske målene på kreftområdet?

Arrangementet vil starte kl. 13:30. Det serveres kaffe fra kl. 13:00.

Program
13:00: Servering av kaffe

13.30: Velkommen og introduksjon av arrangementet

13.35: Innledninger
o Åslaug Helland: Lungekreft og diagnostisering – Hvor er vi og hvor skal vi?
o Trond-Eirik Strand: – Ambisjoner for lungekreftscreeningpilot

13.55: Panelsamtale – Hvor går veien videre for en bedret lungekreftomsorg?

• Even Røed (A), HOK
• Hassan Nawaz (H)
• Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær, Kreftforeningen
• Kari Grønås, Leder, Lungekreftforeningen
• Åslaug Helland, Overlege, Oslo universitetssykehus, Prosjektleder IMPRESS
• Trond-Eirik Strand, Professor i samfunnsmedisin v. UiT, Spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus

14.25: Oppsummering og avslutning

Moderator: Andreas Berg

Medvirkende
  • Even A. Røed, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Hassan Nawaz, Fraksjonsleder helse- og sosialutvalget, Oslo bystyre, Høyre
  • Kari Grønås, Styreleder, Lungekreftforeningen
  • Åslaug Helland, Overlege, Oslo Universitetssykehus
  • Ole Alexander Opdalshei, Assisterende generalsekretær, Kreftforeningen
  • Trond-Eirik Strand, Professor i epidemiologi, Universitetet i Tromsø
Kontaktperson
Line Walen, AstraZeneca, 41 54 95 12
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1323