til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

EUs taksonomi: Er offentlige byggeprosjekter en bremsekloss for grønn omstilling av næringslivet?

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Tirsdag 16/8 2022 15:00 - 15:50
Arrangementstype
Samtale
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
Byggeplassen 2. etg sal B
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Stortinget har vedtatt at alle større norske selskaper og skal rapportere på hvor stor andel av omsetningen som kommer fra grønne aktiviteter etter EUs grønne rammeverk - taksonomien. Stat og kommune er ikke pålagt et tilsvarende krav.

Det offentlige kjøper varer og tjenester for over 600 milliarder kroner årlig og er den største innkjøpene av bygg-, anlegg og eiendomstjenester. Om disse innkjøpene er grønne eller ikke, avgjør hvor grønt norsk næringsliv blir. Spørsmålet blir derfor om sentrale og lokale politikere forstår hvilken betydlig rolle de har i den grønne omstillingen av næringslivet og om de vil bruke den offentlige innkjøpsmakten til å sikre at næringslivet blir grønt?

Målet med møtet er å få belyst hvordan EU-taksonomien påvirker offenglige innkjøp og bygg, anleggs og eiendomsnaæringen (BAE), og hvor viktig det er at politikere og embetsverk setter konkrete krav bak festtalene om at det offentlige skal gå foran med grønne innkjøp.

Velkommen og bakteppe, Bærekraftsjef Heikki Eidsvoll Holmås, Multiconsult

Hvorfor er det viktig for BAE-næringen at offentlige anskaffelser er i tråd med EUs taksonomi? Daglig leder, Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse

Vet kommunene hva som treffer dem og hva betyr det for kommunalbankens långivning? Utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken

 

Hvordan griper staten muligheten som ligger i taksonomien til å drive byggnæringen i grønnere retning, Lotte Grepp, Statssekretær (AP) i finansdepartementet

Samtale mellom Politikere og næring – ledet av Heikki Eidsvoll Holmås, Multiconsult

  • Andre Skjelstad, Stortingsrepresentant Kommunal- og forvaltningskomiteen (V)
  • Lotte Grepp, Statssekretær Finansdepartementet (AP)
  • Ådne Naper, Hovedstyremedlem KS (SV)
  • Katharina Bramslev, Daglig leder Grønn Byggallianse

Avslutning 

Medvirkende
  • Lars Strøm Prestvik,, Utlånsdirektør, Kommunalbanken
  • Andre Skjelstad, Stortingsrepresentant Kommunal- og forvaltningskomiteen, Venstre
  • Lotte Grepp, Statssekretær, Finansdepartementet, Arbeiderpartiet
  • Ådne Naper, Hovedstyremedlem KS, SV
  • Katharina Bramslev, Daglig leder, Grønn Byggallianse
  • Heikki Eidsvoll Holmås, Multiconsult
Kontaktperson
Heikki E. Holmås, Bærekraftsjef i Multiconsult, Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 90727116, heikki.holmas@multiconsult.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2086