til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


En riktig pris for natur

Arrangør
Naturviterne, Samfunnsøkonomene
Dag
Mandag 15/8 2022 12:15 - 13:15
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Klima/miljø , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Williams
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Slik snur vi utviklingen hvor det har blitt regnet som lønnsomt å bygge ned natur- og friluftsområder vi egentlig vil beholde. 

Nye hyttefelt og motorveier spiser ikke friluftsområder, matjord, myrer og skoger av seg selv. Vi kan planlegge og bygge annerledes og i tråd med FNs naturpanel og klimapanel sine advarsler mot irreversible tap av dyre- og planteliv. 

Fremover må vi bedre håndtere både verdiskapning og ivaretagelsen av natur på samme tid. 

Naturviterne og Samfunnsøkonomene presenterer en ny retning og modeller for en grønn samfunnsøkonomi som bedre ivaretar våre felles økosystemtjenester. 

 

1. NATURKARTLEGGING (foredrag)

Status for norsk natur og kartlegging. Hvor mye natur har vi kartlagt, og hvilke data har vi om økosystemtjenester? Kan vi kartlegge alt det vi får «gratis» fra naturen? 

Foredrag ved Ingunn Limstrand, geograf og leder for Miljødirektoratets seksjon for miljødata og geoinformasjon. 

 

2. PRISSETTING AV NATUR​ ​(foredrag)

Kan vi, og i så fall hvordan setter vi en riktig pris på natur? Hvordan kan vi bruke samfunnsøkonomiske modeller for å synliggjøre verdien av natur? 

Foredrag ved Kristine M. Grimsrud, samfunnsøkonom og forsker ved Statistisk Sentralbyrå. 

 

3. PANELSAMTALE

Hvordan sikre og veie naturverdiene når de politiske beslutningene tas? 
Panelsamtale med Ingunn Limstrand og Kristine M. Grimsrud. 

 

Arrangementet ledes av Morten Wedege (forbundsleder i Naturviterne) og Jan Inge Eidem (leder Samfunnsøkonomene). 

Medvirkende
  • Morten Wedege, Forbundsleder, Naturviterne
  • Jan Inge Aas Eidem, Leder, Samfunnsøkonomene
  • Kristine M. Grimsrud, Forskere, SSB
  • Ingunn Limstrand, Seksjonsleder, Miljødirektoratet
Kontaktperson
Anders Skrede, Politisk rådgiver, Naturviterne, 99002764
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1298