På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Kunnskapsrevolusjon innen Hav og Havbruk

Arrangør
UiA
Dag
Torsdag 18/8 2022 11:30 - 14:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

​Centre for Coastal Research (CCR) er et prioritert forskningssenter ved UiA og ansvarlig for dette arrangementet. CCR drives i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). 

Havet og kysten er i stadig endring. For å kunne ivareta og bruke disse områdene på en god måte trenger vi kunnskap. Både om naturlige prosesser i det marine miljøet, og om hvordan vi mennesker påvirker disse.

Teknologiske nyvinninger og tverrfaglige satsninger vil være sentralt for arrangementet. Dette er et forskningsfelt hvor det benyttes og utvikles sensorteknologi, robotikk og maskinlæring for å forbedre datamaterialet og kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å ivareta og bruke havområdene på en bærekraftig måte.

Arrangementet deles inn i tre tematiske blokker:

  • Havet som forskningsarena
           Mennesker har bestandig vært fasinert av havet. Det som skjer under overflaten er utilgjengelig for oss, og dermed mystisk og spennende. Vi vil se  nærmere på hvordan havforskningen har utviklet seg, med fokus på teknologi og tverrfaglihet.
  • Det komplekse havet
           Havet er et komplekst system, med interaksjoner både mellom havområder og på tvers av land-hav-kyst gradienten. Vi vil se nærmere på hvordan kunnskap integreres for å få en helhetlig forståelse av dynamikken i de marine økosystemene.
  • Bærekraftig Havbruk
          Havet er svært viktig for å forsyne verdens befolkning med mat. Samtidig må vi sikre at dette skjer på en bærekraftig måte. Her er det store kunnskapsbehov. Vi vil vi trekke frem satsninger i vårt fagmiljø som bidrar til at bruk av havet skjer innenfor naturens tålegrenser.

Kontaktperson
Marte Sodeland, UiA, 97589188
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
741