til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Opprydning med roboter, kunstig intelligens, og 3D-modellering

Arrangør
Institutt for energiteknikk (IFE)
Dag
Tirsdag 16/8 2022 13:20 - 14:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Annet
Språk
Norsk
Sted
Barbu scene
Stedsbeskrivelse:
Skytebaneveien 3
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

På Arendalsuka ønsker vi å en kort introduksjon til innovasjonen og aktivitetene relatert til roboter, kunstig intelligens, og digitalisering som skjer i IFEs HADRON laboratorium. Samt forskningen som skal eksporteres verden over gjennom den internasjonale DECOM-klyngen.

Resultatene av IFEs over 60 år lange verdensledende forskning på nukleær og radioaktiv sikkerhet med bruk av moderne digitalisering, kunstig intelligens, 3D-modellering, og robotteknologi er mer relevant enn noensinne. Da reaktorene i Norge ble stengt, var IFE allerede blitt utpekt som det første internasjonale samarbeidssenteret for dekommisjonering av International Atomic Energy Agency (IAEA). Forskningen som finner sted på dette senteret utvides nå til å ivareta sikkerhet og bærekraft innen andre skadelige og farlige bransjer – som olje og gass-industrien. Til tross for store forskjeller, vil det være mange områder og bransjer som trenger forskningen og resultatene fra DECOM-klyngen for dekommisjonering og gjenbruk – som nylig ble innvidd av næringsminister Jan Christian Vestre. 

Til tross for overfloden av vannkraft i Norge, har Halden gjennom verdensledende forskning på atomkraft vært et internasjonalt fyrtårn for sikkerheten i reaktorer og på atomkraftanlegg. Ulykken på Fukushima førte til et brått skifte i samfunnets syn på atomkraft, og førte til drastiske endringer i energipolitikken i mange land. Likevel er atomkraft i økende grad sett på som en av løsningene i fremtidens energimiks når vi beveger oss bort fra fossile brensler. En av de mer interessante teknologiene i denne sammenhengen er små modulære reaktorer - SMR. Det er også viktig å understreke at kompetansen relatert til produksjon av nukleær energi er svært viktig for andre nukleære teknologier, som nukleær isotop-produksjon til kreftmedisin og annen medisinsk bruk. 

IFEs ekspertise innen nukleær forskning er en nøkkelfaktor i å skre at Norge kan benytte seg av fremtidens atomkraft-teknologi, samt innovasjoner innen helse, materialforskning, utdanning, og andre viktige områder.  

Gjennom arrangementet ønsker vi å:  

  • Vise frem noen av de nyskapende teknologiene vi jobber med – som robotplattformer, AI, og utvidet virkelighet 

  • Beskrive hvordan ny teknologi og 60års erfaring kan bidra til sikker og effektiv dekommisjonering i Norge 

  • Forklare viktigheten av å holde på Norges nukleære kompetanse.

  • Introdusere vårt IAEA International Centre og DECOM klyngen for dekommisjonering og gjenbruk.  

Medvirkende
  • Bjørn Axel Gran, Forskningsdirektør, IFE
  • István Szőke, Avdelingsleder og forskningsleder, IFE
  • Martin Andreasson, Sektordirektør kommunikasjon, NND
Kontaktperson
Lars Martin Johannessen, Kommunikasjonsrådgiver, Institutt for energiteknikk (IFE), 95846576
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1162