til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Kommunenes digitale transformasjon – Klarer vi oppfylle både innbyggernes og helsepersonells behov?

Arrangør
Visiba AS
Dag
Onsdag 17/8 2022 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Digitalisering , Helse
Språk
Norsk
Sted
Rederikontoret
Stedsbeskrivelse:
1 etasje
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

I 2022 er det ti år siden stortingsmeldingen «én innbygger – én journal» ble lagt frem. Målene fra 2012 står seg fortsatt, men de teknologiske mulighetene for å nå målene har endret seg vesentlig.

For mange kommuner handler det nå om hvordan den digitale transformasjonen skal skje, og hvilke digitale tjenester det skal legges til rette for. Kommunene har behov for større fleksibilitet for å kunne håndtere stadige endringer i helse- og omsorgstjenestens roller og ansvar. Samtidig forventer pasientene og innbyggerne større valgfrihet i bruk av digitale verktøy og tjenester med utgangspunkt i sine behov.

Prioriteringen av og oppmerksomheten knyttet til digitalisering i helse- og omsorgstjenesten har i stor grad vært fundamentert i kjerneløsninger for helsepersonell, samhandling mellom nivåene, og nasjonale tjenester. Flere peker nå på at nye strategier og planer må ha en tydeligere prioritering av tjenester for pasient og innbygger, og ta utgangspunkt i kommunenes og de ansattes ulike behov.

De to neste årene skal ny nasjonal e-helsestrategi legges frem, Helsefelleskapene skal videreutvikles og regjeringen skal utarbeide en nasjonal helse- og samhandlingsplan. Alle disse initiativene må være ambisiøse på pasientene, innbyggeren, og kommunenes vegne. Tiden har kommet for å bringe inn nye tanker og perspektiver.

I dette møtet samler Visiba Care politikere, kommunale beslutningstakere, eksperter og brukere. Vi stiller spørsmålene: Hvilke forutsetninger må være til stede for å etablere digitale tjenester som gir gevinster for både innbygger og helsepersonell? Hvordan vet vi hvilke tiltak som faktisk gir effekter?

Medvirkende
  • Even Røed, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Morten Dyrstad, Kommunedirektør, Vestvågøy kommune
  • Kristine Kårstad Skjøthaug, Avdelingssjef e-helse og velferdsteknologi, Stavanger kommune
  • Ivar Halvorsen, Ass. kommunlege og fastlege, Legeforeningen
  • Anja Ninasdotter Abusland, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
  • Tomas Ed, Country Manager Norge, Visiba Care
  • Jon Helge Andersen, Divisjonsdirektør, Direktoratet for e-helse
Kontaktperson
Tomas Ed, Visiba AS, 48431607
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
981