til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Sammen om løsningene

Arrangør
NHO, Abelia, NHO Geneo
Dag
Torsdag 18/8 2022 11:00 - 12:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
Stedsbeskrivelse:
Andre etasje
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Fremtidens helse- og velferdstjenester er summen av et mangfoldig, innovativt og dynamisk samspill mellom ulike aktører; offentlige og private, ideelle og kommersielle, frivillige og profesjonelle. Norge har gode forutsetninger for å bygge et slikt samspill videre, men det krever høy grad av tillit til alle aktører som utgjør del av infrastrukturen og løsningene.  

Pandemien har vist oss at det er mulig å sette opp farten på utvikling og implementering av muliggjørende teknologi. Innovasjon og teknologi kan gi oss helse- og velferdstjenester i verdensklasse også i fremtiden. Det vil kreve langt bedre samhandling, mer kunnskap og kompetanse, og bedre rammebetingelser for utrulling av digitale løsninger og ny tjenesteutvikling. Det må satses langt mer offensivt – nasjonalt og lokalt – dersom vi skal lykkes! 

Et moderne velferdstjenestetilbud må rigge seg for de utfordringene og forventningene som vil stilles fremover. Private tjenestetilbydere bidrar til kapasitetsvekst og kvalitetsutvikling i velferdssektoren. Samtidig introduseres barrierer for at de skal kunne bidra hensiktsmessig i møte med fremtidsutfordringene, som etablering av et nullprofittsutvalg er et eksempel på. 

Vi har invitert bedrifter til å trekke opp deres syn. Deretter inviterer vi politikerne til debatt. 

Arrangementet er delt i to bolker: 

 • Innovasjon og teknologiutvikling i samarbeid 

 • Verdien av private tilbydere 

Medvirkende
 • Ole Erik Almlid, Administrerende direktør, NHO
 • Cecilie Myrseth, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Tone Wilhelmsen Trøen, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Lill Sverresdatter Larsen, Forbundsleder, Sykepleierforbundet
 • Kåre Hagen, Senterleder, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet
 • Ingrid Stenstadvold Ross, Generalsekretær, Kreftforeningen
 • Per Inge Bjerknes, Generalsekretær, Blindeforbundet
 • Lars Christian Dahle, Daglig leder, Dignio
 • Per Gunnar Borhaug, Daglig leder, Ecura
 • Heidi Wang, Daglig leder, Noen As
 • Johan Anstensrud, Daglig leder, Sensio
Kontaktperson
Benedicte Røer, NHO, 45251822, benedicte.roer@nho.no
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
2445