til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hvordan kan Norge bli et fyrtårn for klinisk forskning og et foregangsland for god kreftbehandling?

Arrangør
Hematologialliansen
Dag
Torsdag 18/8 2022 15:30 - 16:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Rederikontoret
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Forskning i verdensklasse skal lede til pasientbehandling i verdensklasse. Hvordan kan vi sammen sikre at Norge blir en ledende nasjon på klinisk forskning og et foregangsland for god kreftbehandling også i en klinisk hverdag?

I møtet inviterer Hematologialliansen til en samtale om hva som skal til for å lykkes for å få kliniske studier til Norge, og hvordan andre miljøer også kan trekke veksler på det nybrottsarbeidet som gjøres ved Oslo myelomatosesenter når det kommer til å tiltrekke seg nye kliniske studier til Norge. Vi har invitert klinikere, pasientorganisasjoner og politikere til å diskutere hvordan vi sammen kan skape internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer i Norge.

Det er en ambisjon om flere kliniske studier i Norge i årene fremover, og i Handlingsplanen for kliniske studier nevnes det at enkelte fagmiljøer har hatt et stabilt eller økende tilfang av kliniske studier. Vi trenger flere forskningsmiljøer som skaper gode samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer og legemiddelindustri for å vinne frem i kampen om nye og viktige studier.

Nettopp muligheten til å delta i en klinisk studie er viktig for at pasienter tidlig skal få tilgang på den nyeste, mest virksomme medisinske behandlingen. Vi vet at norske pasienter i dag venter lengre på nye medisiner enn de fleste land vi liker å sammenligne oss med.


Hvem er Hematologialliansen?
Hematologialliansen består av de fem biofarmasøytiske selskapene; Amgen, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Janssen-Cilag og Sanofi. Hematologialliansen arbeider for å bidra positivt til at hematologifeltet utvikles på en måte som legger til rette for at pasienter får rask tilgang til innovativ, effektiv og virksom behandling som er tilpasset den enkelte pasients behov gjennom hele sykdommens forløp.
 

Medvirkende
  • Tove Elise Madland, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Tor Henrik Anderson Tvedt, Spesialist i indremedisin og i blodsykdommer
  • Olav Ljøsne, Leder, Blodkreftforeningen
  • Ole Alexander Opdalshei, Ass. generalsekretær, Kreftforeningen
  • Fredrik Schjesvold, Leder, Oslo Myelomatosesenter
  • Britt Hestenes, Medlem, Hematologialliansen
  • Barbara Suter, Medlem, Hematologialliansen
  • Andreas Berg, Ordstyrer
Kontaktperson
Tonje Lavik, Hematologialliansen, 94337870
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1156