til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Åpen båt – EU og norsk politikk, reguleringer og standardisering

Arrangør
Standard Norge
Dag
Onsdag 17/8 2022 15:00 - 16:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Annet
Språk
Norsk
Sted
Anahita
Antall plasser i lokalet
10
 


Om arrangementet

Det er et økende fokus på hvordan man kan effektivisere og forenkle regulering både i Norge og internasjonalt, og standardenes rolle i dette. For å sikre at Europa kommer seg igjen etter koronapandemien og at man lykkes med overgangen til et digitalt og bærekraftig samfunn er det viktigere enn noen gang å regulere så effektivt som mulig. EU har blant annet laget en egen standardiseringsstrategi hvor de beskriver sine forventninger til standardiseringen for å imøtekomme disse behovene. I dette viser EU at de forstår at standarder er et fundament for videre utvikling og vekst. EUs prioriteringer sammenfaller med den norske regjeringens prioriteringer.  

Med støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet har Standard Norge, sammen med Regelrådet og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) fått gjennomført en analyse for å se på hvordan det henvises til standarder i dagens regelverk og forenklingspotensialet som ligger i dette. I analysen ble det avdekket av det på tvers av flere etater og forvaltningsområder er standarder integrert i regelverksutviklingen i ulik grad. Dette gjøres blant annet gjennom henvisning i forskrift og veiledninger til forskrift, men praksisen er variert og det er stor variasjon i hvor aktivt de forskjellige etatene og direktoratene deltar i standardiseringsarbeidet.  

Med det økende behovet for effektiv regulering ønsker Standard Norge å invitere til en prat om hva vi kan gjøre for å bidra til en mer effektiv regulering som imøtekommer de utfordringer og behov samfunnet kommer til å ha. 

Les hele rapporten her. 

Delta på en uformell prat med Ingvild Næss Stub, direktør Internasjonale Relasjoner i Standard Norge og Sofie Ivara Nicolaissen, leder for markedsutvikling – Byggteknikk og kontrakter, om hvordan Standard Norge kan bidra til effektive reguleringer. 

Møt oss i Standard Norge-båten onsdag 17. august fra 1500-1630

Du finner oss som båt nummer tre på vestsiden ved den midlertidige gangbroen. Se etter flagg med logoen vår på.

Medvirkende
  • Jens Gran, Prosjektleder, Standard Norge
Kontaktperson
Einar Morten Lassesen, Standard Norge, 41017199
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
507