På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Er det greit å forskjellsbehandle flyktninger? Når flyktningekonvensjonen møter virkeligheten

Arrangør
Fafo
Dag
Mandag 15/8 2022 15:45 - 16:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Stedsbeskrivelse:
Festsalen
Antall plasser i lokalet
150
 


Om arrangementet

Noen har tatt til orde for at ansvaret er større for å ta imot flyktninger fra «nærområder». Samtidig ser vi at antallet flyktninger som kommer gjør at Norge og andre land innfører unntaksbestemmelser for hvilke rettigheter og muligheter flyktningene skal få. FNs flyktningkonvensjon sier imidlertid ikke noe om at enkelte flyktninger har prioritet foran andre ut ifra hvor de kommer fra, eller at flyktningenes rettigheter skal avhenge av hvor mange som kommer. I praksis har imidlertid dette vist seg å spille en stor rolle, ikke bare i Europa, men også i andre land som har vært - eller er - nærområder til konflikter.

Ukrainske flyktninger har så langt blitt mottatt med åpenhet og engasjement over hele Europa, i tråd med hvordan de fleste av oss føler flykninger skal behandles, samt intensjonene i FNs flyktningkonvensjon - som alle europeisk land har forpliktet seg å følge. Samtidig bruker europeiske land milliarder av euro på å hindre at syriske og andre flyktninger kommer inn i Europa for å søke asyl. Noen har tatt til orde for at ansvaret er større for å ta imot flyktninger fra «nærområder». Samtidig ser vi at antallet flyktninger som kommer gjør at Norge og andre land innfører unntaksbestemmelser for hvilke rettigheter og muligheter flyktningene skal få. FNs flyktningkonvensjon sier imidlertid ikke noe om at enkelte flyktninger har prioritet foran andre ut ifra hvor de kommer fra, eller at flyktningenes rettigheter skal avhenge av hvor mange som kommer. I praksis har imidlertid dette vist seg å spille en stor rolle, ikke bare i Europa, men også i andre land som har vært - eller er - nærområder til konflikter. På dette seminaret ser vi på hva som gjør at mange lands flyktningpolitikk i praksis inneholder elementer av forskjellsbehandling, og hva denne forskjellsbehandlingen begrunnes med – enten den er uttalt eller ikke.  Vi belyser noen av de sentrale dilemmaene som land som tar imot store antall flyktninger står i, og diskuterer disse i lys av etikk, diskriminering og føringene som ligger i flyktningkonvensjonen.

 

 

Medvirkende
  • Astrid Bergmål, statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet
  • Pål Nesse, generalsekretær, NOAS
  • Maja Janmyr, professor, UIO
  • Ingunn Bjørkhaug, forsker, Fafo
  • Guri Tyldum, forsker, Fafo
  • Hanne Kavli, forskningssjef, Fafo
  • Svein Erik Stave, forsker, Fafo
Kontaktperson
Stein Roar Fredriksen, informasjonssjef, Fafo, 99591959
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
748