til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv

Arrangør
Kilden kjønnsforskning.no, Likestillings- og diskrimineringsombudet, FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål
Dag
Torsdag 18/8 2022 14:30 - 16:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Likestilling , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal B
Antall plasser i lokalet
110
 


Om arrangementet

Står den grønne omstillingen i fare for å forsterke kjønnsdelingen på arbeidsmarkedet, eller kan grønn omstilling bidra til et mer likestilt arbeidsliv? Hvem utdanner seg til framtidas grønne jobber?

Klimapolitikken om arbeidsliv er i stor grad rettet mot omstilling av mannsdominerte industrier og næringer. FN og OECD har slått fast at kjønnsubalansen i fag som matematikk, naturfag og teknologi, de såkalte MNT-fagene, er et hinder for likestilling i det grønne skiftet. Nordisk ministerråd har vedtatt at kjønnsperspektivet må inkluderes i klimapolitikken – inkludert arbeidslivs- og utdanningspolitikk. Men kvinner og menn tar ulik utdanning og har ulik posisjon i arbeidsmarkedet. Derfor betyr ikke grønn omstilling nødvendigvis lik tilgang til nye, grønne jobber.

Velkommen til seminar med innledninger og panelsamtale om likestilling i framtidas grønne arbeidsliv.

 

Program

Linda Marie Rustad, direktør ved Kilden kjønnsforskning.no, ønsker velkommen

Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS, introduserer programmet

• Innledninger ved:

- Lene Olsen, Senior Programme and Operations Specialist, International Labour Organization

- Liza Reisel, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning

- Hilde G. Corneliussen, forskingsleder for teknologi og samfunn, Vestlandsforsking

• Panelsamtale: "Hvordan sikre et grønt likestilt arbeidsliv?"

- Tor Grande, prorektor for forskning og formidling ved NTNU

- Kainaat Qaiser Mir, styremedlem i Oda-nettverket

- Liza Reisel, seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning

- Hilde G. Corneliussen, forskingsleder for teknologi og samfunn, Vestlandsforsking

- Ordstyrer: Karen-Lise Scheie Knudsen, avdelingsdirektør ved Universitetet i Agder

Avslutning ved likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon 
 

Om arrangørene

Kilden kjønnsforskning.no er et nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning. På dette seminaret lanserer Kilden sitt nye politikknotat "Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv".

Likestillings- og diskrimineringsombudet jobber for å fremme likestilling og motvirke diskriminering. Blant annet gir ombudet juridisk veiledning og driver med tilsynsarbeid.

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål er en paraplyorganisasjon med 46 medlemsorganisasjoner i Norge, og den eneste norske organisasjonen som utelukkende arbeider med kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt.

Kontaktperson
Kristine Sundvor Solvin, Kommunikasjonsrådgiver, Kilden kjønnsforskning.no, 95937750
Universell utforming
Tegnspråktolking
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2068