til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Effektiv politikk for økt skipsbygging i Norge

Arrangør
Grønt Skipsfartsprogram / DNV
Dag
Tirsdag 16/8 2022 16:30 - 17:25
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Vision of the Fjords
Stedsbeskrivelse:
Nedre dekk - framme
Antall plasser i lokalet
150
 


Om arrangementet

Hvordan kan vi flytte mer verftsproduksjon hjem - med tilhørende tjenester og utstyr?

Regjeringen har definert ambisiøse mål for videre utvikling av norske maritime næringer. Økt verdiskapning, økt sysselsetting og grønn omstilling.

Innen 2030 skal maritim verdiskapning og eksportinntekter være 50 prosent høyere enn hva de var i 2019.

Regjeringen har også – i tråd med EUs krav – forpliktet seg til å redusere utslipp fra innenriks shipping. Utslippene skal halveres – også det innen 2030.

Bakteppet – den virkeligheten nordmenn som bor langs den langstrakte kysten vår opplever hver dag – er at skipene som seiler der er gamle. Svært gamle. Og lite miljøvennlige.

Småbulk- og stykkgodsflåten som driver innenlands transport er i gjennomsnitt om lag 30 år gamle. 30 år! Denne flåten må fornyes med "grønne" skip.

DNV har regnet på investeringsbehovet ved en slik flåtefornyelse som både norske og europeiske myndigheter er enige om at skal gjennomføres. Bare i Norge vil en slik fornyelse beløpe seg til 30 milliarder kroner. For Europa som helhet vil beløpet være 375 milliarder kroner.

Flåtefornyelsesbehov av små lastefartøy gir først og fremst fantastiske markedsmuligheter for Norge. Men vi får ikke høste av disse mulighetene uten å satse.

Norske maritime næringer leder an i det grønne skiftet på sjøen. Vi er verdensledende. Vi har tidligere vist at vi kan ta de riktige stegene før våre konkurrenter.

Fergehistorien – hvor det i dag seiler om lag 80 helelektriske ferger langs kysten vår – er en solskinnshistorie. Ingen andre land kan vise til noe tilsvarende.

For at norsk maritim næring skal kunne bygge videre på denne historien og dermed kunne være i stand til å ta større deler av den store flåtefornyelsen som må komme innenfor de mindre bulk og stykkgodsskipene, er det essensielt at norske, maritime aktører fortsetter å ligge et hestehode foran konkurrentene i andre land.  

Det betyr at det må legges til rette for et hjemmemarked som tidlig kan ta i bruk fremtidens løsninger.

Eksportpotensialet vil kun utløses når vi utvikler oss til å vinne kontrakter innen segmenter hvor vi kan lykkes i serieproduksjon. Det har vi lykkes med før f. eks innen hurtigbåter (katamaran), og det må vi lykkes med igjen.

Og som regjeringen selv sier: Alle skal med.

Alle her betyr ikke minst verftene. Verftene utgjør et viktig nav i den maritime verdiskapningen. Lokalt, regionalt og nasjonalt. Rundt verftene utvikles andre deler av næringen.

Det er derfor behov for tiltak som raskt kan adressere de utfordringene norske skipsverft står overfor i forhold til – ikke bare klima og dekarbonisering, men også digitalisering.

Denne debatten vil fokusere på;

 • Hvordan vi skal styrke verftenes grønne konkurransekraft?
 • Hvordan vi skal flytte mer skipsbygging hjem og bygge skip både for norske redere og for eksport ved norske verft?
 • Og ikke minst; hvordan vi kan videreutvikle og ytterligere styrke den sterke posisjonen den samlede norske maritime næringen innehar?

 

 

Invitasjon til debatt fra Grønt Skipsfartsprogram

Medvirkende
 • Narve Mjøs, Leder av Grønt Skipsfartsprogram, DNV
 • Per Wiggo Richardsen, Kommunikasjonsdirektør Grønt Skipsfartsprogram, DNV
 • Bjørnar Skjæran, Fiskeri- og havminister (Ap), Regjeringen
 • Torgeir Knag Fylkesnes, Nestleder, SV, Stortinget, næringskomiteen
 • Jørn Eggum, Leder, Fellesforbundet
 • Stål Heggelund, Bransjesjef, Norsk Industri
 • Even Aas, Konserndirektør, Kongsberg
 • Torkild Torkildsen, Adm.dir., Torghatten Nord
 • Bjørn Laksforsmo, Dir., Statens Vegvesen
 • Øystein Matre, Daglig leder, Westcon Yards
 • Magnus Eide, Prosjektleder for Grønt Skipsfartsprogram, DNV
Kontaktperson
Per Wiggo Richardsen, Kommunikasjonsdirektør, Grønt Skipsfartsprogram, DNV, +4790777829, per.wiggo.richardsen@dnv.com
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
791