til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Inkluderingslokomotivene

Arrangør
Reitan Retail, NHO Service og Handel
Dag
Tirsdag 16/8 2022 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeid , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Peder Thomassons gate 8
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Handelsnæringen har en stor rolle som inkludererinngangsport til og opplæringsarena til svært mange unge arbeidstakere som har sitt første møte med arbeidslivet i nettopp handelen. Det er her mange læres opp og hvor grunnlaget legges for et liv i arbeid. Ansatte i handelen har alle et høyt arbeidstempo og sjonglerer med mange ferdigheter og kompetanse. Som nyansatt læres svært mye på kort tid.

Vi ønsker å vie denne timen til det viktige arbeidet som gjøres og synliggjøre hva slags allsidige ferdigheter og kompetanse man opparbeider seg gjennom en jobb i handel og service – fordi vi mener dette er underkommunisert.

Vi ønsker også å bevege oss inn på hva som er den riktige veien videre her for å løfte handelen på dette området. Hvordan får vi flyttet nedsnakk til fremsnakk en gang for alle.

Bidragsytere:

  • IKEA, HR-direktør Monica Bogstad
  • XXL, Adm.dir. Stine Trygg-Hauger
  • Reitan Retail HR-direktør, Marit Sælid Johannessen
  • Handel og Kontor, forbundsleder eller nestleder
  • NHO Service og Handel, fagdirektør handel Linda Vist

Medvirkende
  • Linda Vist, bransjedirektør handel, NHO Service og Handel
  • Monica Bogstad, HR-direktør, IKEA
  • Stine Trygg-Hauger, administrerende direktør, XXL
  • Marit Sælid Johannessen, HR-direktør, Reitan Retail
  • Christopher Beckham, forbundsleder, Handel og Kontor
Kontaktperson
Linda Vist, Bransjedirektør, handel, NHO Service og Handel, 480 08 146, lv@nhosh.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1236