På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Små penger, store resultater - Grønn mobilitet i Regionbyene

Arrangør
Nettverk for bærekraftige regionbyer Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik
Dag
Tirsdag 16/8 2022 15:30 - 16:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samferdsel og mobilitet , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Bystyresalen, Arendal kultur- og rådhus
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

I 2021 kom endelig Regionbyene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyene Tønsberg/Sandefjord/Larvik inn i Nasjonal Transport med en ny type avtale for bærekraftig vekst. Resultatene begynner vi allerede å se. Sykkel, gange og kollektiv styrkes og det skal være nullvekst i personbiltrafikken.

Byene, med over 500.000 innbyggere, vokser og er motorer for bærekraftig vekst i sine regioner og distriktene rundt. Med relativt små midler kan de redusere andelen biltrafikk og øke den grønne mobiliteten. Klima- og miljømålene nås ikke kun ved å satse i de aller største byene. Vi må ha hele landet med fordi kø, kork og kaos gir dårlige kår både for klima, næringslivet og livskvaliteten til innbyggerne.

Skal vi lykkes må avtalen med staten og stortingets budsjettvedtak være forutsigbare og langsiktige. Så hvordan unngå at de små viktige tiltakene ikke drukner i debatten om de store nasjonale prosjektene? Hva kan vi lære av grepene som tas i Regionbyene og hva skal til for at politikerne sikrer forutsigbar grønn vekst også utenfor de aller største byene?

Vi inviterer til debatt om hvordan vi siker bærekraftig vekst i hele landet (blant annet gjennom tverretatlig samarbeid  på areal- og transportutvikling). 

PROGRAM

15.30    Velkommen  

·  Velkommen til seminaret, v/Marthe Scharning Lund, Partner i Footprint

·  Bærekraftige regionbyer – et kinderegg. Terje Eikin (Krf), varaordfører Arendal kommune 

 

15. 40   Faglige innlegg  

· Forpliktende avtaler - virkemiddel for grønn mobilitet. Marianne Knapskog, TØI

· Kan grønn mobilitet gi vekst for næringslivet? Høye Høyesen, regiondirektør NHO

· Små penger, store resultater. Hva vi allerede har lykkes med. v/Liv Kjersti Finholt, leder av nettverkets administrative gruppe

 

16.00    Politisk debatt: En grønn transportpolitikk – for hele landet? 

· Mette Gundersen (Ap), statssekretær i samferdselsdepartementet 

· Helge Orten (H), stortingsrepresentant

· Terje Riis Johansen (Sp), fylkesordfører i Vestfold og Telemark 

· Arne Thomassen (H), fylkesordfører i Agder

 

16.25    Slutt 

·  Marthe Scharning Lund, oppsummering og takk for i dag 

 

Medvirkende
  • Mette Gundersen (Ap), Statssekretør, Samferdselsdepartementet
  • Helge Orten (H), Stortingsrepresentant, Stortinget
  • Terje Riis-Johansen (Sp), Fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • Arne Thomassen (H), Fylkesordfører, Agder fylkeskommune
  • Terje Eikin (Krf), Varaordfører, Arendal kommune
  • Høye Høyesen, Regiondirektør, NHO
  • Marianne Knapskog, Forsker, TØI
  • Marthe Scharning-Lund, Partner, Footprint
Kontaktperson
Nina Ambro Knutsen, Nettverk for bærekraftige regionbyer Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord, Larvik), 99575527
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1336