til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Grønn industri og naturmangfold - hvordan sikre begge deler?

Arrangør
Arendal Fossekompani, Bøylestad Industripark, WWF
Dag
Torsdag 18/8 2022 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Næringsliv , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Arendals Fossekompani
Stedsbeskrivelse:
Arendals Fossekompani inngang Kastellveien
Antall plasser i lokalet
110
 


Om arrangementet

Bøylestad Energipark har som mål å utvikle Norges grønneste industriområde. Verdens Naturfond (WWF) og Bøylestad Energipark vil på Arendalsuka lansere et samarbeid for å kompensere naturtap gjennom naturrestaurering på Agder.

Bøylestad Energipark vil bli den første industriparken i Norge som betaler en frivillig naturavgift som kompensasjon for naturinngrep. Midlene fra naturavgiften skal brukes på naturrestaurering av andre arealer.

Det grønne skiftet skaper muligheter for nye store industrisatsninger i Norge. På begynnelsen av 1900-tallet utnyttet Sam Eyde og andre pionérer elektrisiteten fra elver og fossefall til storstilte industrietableringer. I dag er den samme elektrisiteten vårt viktigste fortrinn når vi i internasjonal konkurranse skal etablere nye grønne arbeidsplasser.

På samme måte som på 1900-tallet medfører dagens industrietableringer inngrep i naturen. I dag er areal en begrenset ressurs og naturkrisen er blitt like stor som klimautfordringene. Hvordan kan vi skape nye grønne arbeidsplasser uten å bygge ned mer av den norske naturen?

Regjeringen har gjennom Hurdalsplattformen flagget en storsatsing på grønn industri. Store industriparker med tilgang til areal og kraftforsyning skal gi oss et internasjonalt konkurransefortrinn. Stortinget har flere ganger utredet en avgift på nedbygning av natur for finansiere tiltak som skal kompensere naturtapet. En slik ordning er likevel ikke etablert.

 

PROGRAM

Velkommen v/ John G. Bernander

Presentasjon av Bøylestad Energipark og samarbeid om naturrestaurering v/ styreleder i Bøylestad Energipark, Morten Henriksen og generalsekretær i Verdens Naturfond (WWF), Karoline Andaur.

Hvordan bygge ut ny grønn industri og ta vare på norsk natur samtidig?
Hvordan vil regjeringen bidra?
v/ Klima- og miljøminister Espen Barth Eide 

Ny grønn industri og natur – hånd i hånd på Agder v/ Fylkesdirektør i Agder, Tine Sundtoft           

Panelsamtale om grønne industrietableringer og naturrestaurering 

 • John G. Bernander, ordstyrer 
 • Espen Barth Eide, Ap, Klima- og miljøminister
 • Stortingsrepresentant, Alfred Bjørlo (V)
 • Stortingsrepresentant, Kathrine Kleveland (Sp)
 • Tine Sundtoft, Fylkesdirektør, Agder Fylkeskommune, tidl. klima- og miljøminister
 • Ove Gundersen, ordfører Froland kommune
 • Morten Henriksen, styreleder i Bøylestad Energipark
 • Karoline Andur, generalsekretær i Verdens Naturfond WWF

 

 

 

 

 

Medvirkende
 • John G. Bernander
 • Espen Barth Eide, Klima- og miljøminister, AP
 • Tine Sundtoft, Fylkeskommunedirektør, Agder
 • Karoline Andaur, generalsekretær, WWF
 • Morten Henriksen, styreleder, Bøylestad Industripark
 • Kathrine Kleveland, Stortingsrepresentant, Sp
 • Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant, V
 • Ove Gundersen, Ordfører (Krf), Froland kommune
Kontaktperson
Silje Schei Tveitdal, Klima2020, 41679296, silje@klima2020.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2166