til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2016

Oppvekstsofaen: Velstandsparadokset - Barnefattigdom i Norge

Arrangør
Barne,- ungdoms og familiedirektoratet
Dag
Onsdag 17/8 2016 13:00 - 14:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Barn og unge
Språk
Norsk
Sted
Arendal bibliotek
 


Om arrangementet

Det norske velferdssamfunnet skal utjevne sosiale og økonomiske forskjeller og sørge for et sikkerhetsnett for de mest utsatte. Likevel opplever vi en stadig økning i omfanget av barn som lever i fattigdom. I 2014 levde 92.000 barn i familier med vedvarende lavinntekt i Norge. Hva skjer i samfunnet når inntekstulikheten øker og stadig flere barn lever i relativ fattigdom?

Kontaktperson
trine lise hoffmann, Seniorkonsulent, Bufdir, 46615121, trine-lise.hoffmann@bufdir.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
3055