til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Oppgavedeling – en løsning på bemanningsutfordringene i helse- og omsorgsektoren?

Arrangør
Fafo, Delta
Dag
Mandag 15/8 2022 14:30 - 15:15
Arrangementstype
Seminar
Tema
Arbeid
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Stedsbeskrivelse:
1.klassesalongen
Antall plasser i lokalet
46
 


Om arrangementet

Oppgavedeling  har blitt lansert som et tiltak for å løse bemanningsutfordringene i helse- og omsorgsektoren.​

Det er forventet at gapet mellom behovet for helse- og omsorgstjenester og tilgang på helsepersonell vil øke i årene som kommer. Det er allerede en underdekning på en rekke faggruppe som for eksempel helsefagarbeidere, sykepleiere og leger. Dersom personellbehovet i helsetjenestene framskrives slik oppgavene løses i dag vil dette vanskelig kunne dekkes på bærekraftig måte gjennom økt utdanning og rekruttering alene.  Uansett vil bedre oppgavedeling og utnyttelse av ulike yrkesgruppers kompetanse kunne bidra til en bedre utnyttelse av personalressursene og slik sett bidra til å møte den økende etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester. 

Medvirkende
  • Karl Haakon Sævold, kommunikasjonssjef, Delta (møteleder)
  • Christian Grimsgaard, lege og konserntillitsvalgt på Oslo Universitetssykehus for Akademikerne
  • Lizzie Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Delta
  • Cathrine Berge, hovedtillitsvalgt Arendal kommune, Delta
  • Anne Grete Ødegården, kommunalsjef for personrettede tjenester og prosjektleder for Tørn, Arendal kommune
  • Leif Moland, seniorforsker, Fafo
  • Ketil Bråthen, forsker, Fafo
Kontaktperson
Stein Roar Fredriksen, informasjonssjef, Fafo, 99591959, srf@fafo.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
915