til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Store mørketall i registrering av ulykker og skader blant myke trafikanter – på tide å tenke nytt?

Arrangør
Transportøkonomisk institutt
Dag
Onsdag 17/8 2022 10:30 - 11:30
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Rapporterte trafikkulykker med syklister og fotgjengere viser en nedgang de senere årene. Samtidig forteller tall fra skadelegevakten at det kan være store mørketall.

Er det behov for å tenke nytt på dette feltet og ta utgangspunkt i at de fleste skader blant myke trafikanter ikke skyldes biltrafikken? Og bør vi skifte datagrunnlag fra politirapporterte ulykker til tall fra skadelegevakten?

Et nytt registeringsverktøy som skal registrere type ulykke og ulykkessted testes nå ut i på legevakter og sykehus i Agder, gjennom forskningsporsjektet Recyclist. Vi får presentert ferske resultater fra sommerens undersøkelser, og diskuterer andre perspektiver rundt myke trafikanter, ulykker og infrastruktur.

Ulykker og skader med sykkel, elsparkesykkel og mikromobilitet generelt registreres i svært liten grad i dag. Fordi de fleste skader skjer som følge av eneulykker, og slike ulykker i meget liten grad blir rapportert til politiet, er det derfor et stort behov for bedre registreringer av dette. I tillegg mangler vi også kunnskap om hvor ulykkene skjer og hvilke konsekvenser de har på kort og lang sikt.

Medvirkende
  • Torkel Bjørnskau, Forsker, TØI
  • Katrine Karlsen, Forsker, TØI
  • Odd Mjåland, Overlege, Sørlandet Sykehus HF
  • Kristin Epland, Enhetsleder, Arendal sykehus
Kontaktperson
Hanne Sparre-Enger, Transportøkonomisk institutt, 41624655
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
820