til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Matvaresikkerhet/forsyningssikkerhet - i en urolig verden.

Arrangør
NHO Mat og Drikke, Yara
Dag
Mandag 15/8 2022 16:30 - 17:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
Stedsbeskrivelse:
2. etasje
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Moderator: Anne Ekornholmen (politisk redaktør, Nationen)

Yara og NHO Mat og Drikke inviterer til debatt om økt behov for matproduksjon i møte med bærekraftige matsystemer. 

Pandemien har gitt en kostnadseksplosjon på innsatsfaktorer, energi, produksjon, transport og arbeidskraft. Samtidig viser Russlandsa angrep på Ukraina med all tydelighet at verdikjedene for mat er sårbare ved ytre hendelser. EU er utålmodig med å gjennomføre svært ambisiøse tiltak for å øke bærekraften i matsystemene. Mange av disse tiltakene vil imidlertid kunne redusere matproduksjonen og verdiskapingen i næringen, i alle fall på kort sikt. I EU-parlamentet diskuteres det nå med full styrke om en bør vente med å innføre bærekrafttiltakene for å sikre matforsyning i en situasjon med krig i Europa.

Er det slik at økt bærekraft og økt matproduksjon ikke går i hop? Hvordan skal vi håndtere målkonflikter i FNs bærekraftmål om å både redusere sult og samtidig redusere utslipp av klimagasser, opprettholde biologisk mangfold og unngå erosjon og utarming av jordsmonnet?

Også i Norge diskuteres økt selvforsyning og økt bærekraft i jordbruk og matproduksjon. Står vi i de samme dilemmaene? Eller vil vi i Norge ha muligheter til å oppfylle begge målene samtidig? Yara og NHO Mat og Drikk inviterer inviterer bedrifter som har nøkkelroller i disse spørsmålene og ansvarlige politikere til debatt.

Du vil møte:

Svein Tore Holseter, CEO, Yara

Anne Jødahl Skuterud, styreleder Felleskjøpet Agri 

Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen (AP, fraksjonsleder, Næringskomiten på Stortinget.

Statssekretær Wenche Westberg (SP), Lanbruks- og matdepartementet.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP), Energi- og miljøkomiteen på Stortinget

 Ibrahim Ali, Internasjonal leder i Senterungdommen, (SP)

Medvirkende
  • Dag Ekelberg, Head of Government and NGO Relations, Yara
Kontaktperson
Gerhard Salicath, Fagsjef, NHO Mat og Drikke, 91574880
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1157