til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Naturen som CO2-lager?

Arrangør
NIBIO, ZERO, Sabima
Dag
Tirsdag 16/8 2022 16:00 - 17:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Plenumsal
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

CO2 kan bindes og lagres i naturen med en stor bredde av løsninger, fra kjente og modne løsninger som restaurering av avskogede områder til umodne og kontroversielle løsninger som havgjødsling. For å begrense temperaturøkningen til godt innenfor 2 grader viser nær alle scenarier at vi er avhengig av å fjerne CO2, både teknologisk og naturbasert. I dette arrangementet tar vi for oss de naturbaserte løsningene, og hvordan dette kan være god klima- og naturpolitikk.

 

Program:

16.00    Velkommen og introduksjon

16.05    CO2-fjerning som klimaløsning, Martine Mørk, ZERO

16.15    Naturen som klimaløsning? Christian Steel, Sabima

16.25    Hva er mulighetene for økt opptak av CO2 i skog? Bjørn Håvard Evjen, NIBIO

16.35    Hva er biokull og hvordan kan det brukes? Daniel Rasse, NIBIO

16.45     Hva er muligheten for økt opptak av CO2 i hav? Jorunn Skjermo, Sintef

16.55    Naturen i arbeide for klimaet, hva gjør regjeringen? Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Sigrid Hagerup Melhuus (AP) og Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg (SP)

17.10    Ledet samtale med Per Skorge, Norges Skogeierforbund, Knut Skinnes, Norsk Biokullnettverk, Sigrid Hjørnegård, Bondelaget og Håvard Åsli, Fossagrim  

 

Medvirkende
 • Anne Marit Post-Melbye, Zero
 • Martine Mørk, Rådgiver, Zero
 • Christian Steel, Generalsekretær, Sabima
 • Daniel Rasse, Avdelingsleder, NIBIO
 • Jorunn Skjermo, Sintef
 • Sigrid Hagerup Melhuus, Statssekretær, KLD, AP
 • Wenche Westberg, Statssekretær, LMD, SP
 • Per Skorge, Leder, Norges skogeierforbund
 • Knut Skinnes, Seniorrådgiver, Norsk Biokullnettverk
 • Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær, Norges bondelag
 • Håvard Åsli, Fossagrim
 • Bjørn Håvard Evjen, Divisjonsdirektør, NIBIO
Kontaktperson
Erling Fløistad, NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, 97089021
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1302