til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Grunnskolereform - Hvordan skape en skole som motiverer elever og utdanner den komp. arb. trenger

Arrangør
NHO Service og Handel
Dag
Onsdag 17/8 2022 10:30 - 11:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Utdanning
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
Stedsbeskrivelse:
Andre etasje
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Norsk arbeidslivs største utfordring er en stor mangel på arbeidskraft. Utfordringen henger delvis sammen med den demografiske utviklingen, og vil tilta de kommende tiårene. Samtidig er det mange som har pekt på hvordan utdanningsreformer de siste tiårene, ikke har klart å løfte praktiske og estetiske fag – yrkesfag – på en skikkelig måte, og det er særlig innen disse kompetansefeltene vi ser størst mangel på arbeidskraft.

Alt i dag er det gode rom i læreplanene for ungdomsskolen for å tilpasse undervisningen etter hva det lokale arbeidsmarkedet etterspør. Vardheia Ungdomsskule på Jæren er en av få skoler i hele landet som har valgt å utnytte dette handlingsrommet, og har skapt en i norsk sammenheng unik ungdomsskole – som er som en yrkesfagskole på ungdomstrinnet, med moderne fasiliteter for arbeidslivsfag i verksteder, storkjøkken og annet. De benytter i tillegg ny pedagogikk innen spill i undervisningen av f.eks. språkfag, slik at elevene lettere skal beherske opplæringen. Arbeidet de gjør på denne skolen bør være til inspirasjon for norske kommunepolitikere som vil gi sine elever et godt skoletilbud, hvor elever ser betydningen av å gå på skole.

Selv med et handlingsrom i dagens læreplaner, er det likevel et reformbehov for norsk grunnskole. Skolen må bli en arena for mestring, både for elever som har sterkest ferdigheter innen praktiske og estetiske fag, og dem som er mer interessert i teorifag. Opplæringen må bygge på læringsteknikker som elevene behersker, og en må ruste skolene opp med nødvendige fasiliteter innen både praktiske og estetiske fag, og teorifag.

Regjeringen og Høyre har begge lansert Ungdomsskolereform som en politisk ambisjon for denne stortingsperioden. Dette arbeidet vil også vi i NHO Service og Handel være med på – og vi utvider horisonten til å favne om hele grunnskolen. I Arendal setter vi saken på dagsorden sammen med Vardheia Ungdomskole og utdanningspolitikere fra Arbeiderpartiet og Høyre.

Medvirkende
  • Østein Mathisen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Jan Tore Sanner, Stortingsrepresentant og tidligere kunnskapsminister, Høyre
  • Vardheia Ungdomsskule
  • Anne-Cecilie Kaltenborn, Administrerende direktør, NHO Service og Handel
  • Torbjørn Sølsnæs, Fagsjef politikk og myndighetskontakt, NHO Service og Handel
  • Skjalg Engebø, Direktør kommunikasjon og politikk, NHO Service og Handel
Kontaktperson
Leif Bache-Mathiesen, Direktør Medlem og Marked, NHO Service og Handel, 91108104
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1461