til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Arkitektur - løft eller hva?

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Onsdag 17/8 2022 10:30 - 11:20
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
Byggeplassen 2. etg sal B
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Arkitekturen er sentral for de næringsstrategiske grep både byene og distrikts Norge må gjøre for å skape attraktivitet.  

Arkitekturopprøret er symptomer på at det bygde miljø ikke sees på som en målbar faktor når en skal løse samfunnsutfordringene; gjøre byer og steder attraktive for investering og skape ny vekst i det grønne skiftet.   

Arkitekturen utløser kraften til å skape attraktivitet, innovasjon, grunderskap, og penger inn i kommunekassene.  

I Sverige er Riksarkitekten en strategisk rådgiver til den politiske ledelsen, og de snakker tett sammen i forbindelse med budsjetteringen av næringsstrategien.  

 Forhenværende Kommunal- og moderniseringsminister Nicolay Astrup lanserte et innspillsforum som motsvar til Arkitekturopprøret vi opplevde vinteren 2020-2021. Hypotesen var at vi ikke bygger med god nok kvalitet, og at byområdene i nye utbyggingsprosjekter oppleves som visuelt fattige og ikke er menneskevennlige.   

Innspillsforumet for arkitektur, bokvalitet og nabolag resulterte i dokumentet Arkitekturløftet, som ga 5 råd til statlige myndigheter:  

 • Tydeliggjør statens ansvar og mål for arkitekturløftet  

 • Invester i kommunens ressurser og kompetanse  

 • Etabler nyskapingsprogram for arkitektur og bygde omgivelser  

 • Løft samarbeid og innbyggermedvirkning  

 • Styrk kvalitet og bærekraft i regelverket  

Sentrale utfordringer som vi ønsker å adressere:  

Hvordan – konkret - vil Regjeringen ta tak i anbefalingene fra Arkitekturløftet om   

 • ny statlig stilling: Riksarkitekt  

 • styrke kompetansen i kommunene   

 • innføre plikt til å stille kvalitetskrav  

 • etablere nyskapingsprogrammer   

 • styrke utdanningen   

Hvordan skal ny strategi faktisk bidra til bedre arkitektur, bokvalitet og nabolag?  

 

Medvirkende
 • Nancy Jøssang, CEO, OPUS
 • Filip Rygg, Samfunnsdebatant, Rexir
 • Benedicte Schilbred Fasmer, Styreleder, Finans Norge
 • Alexandria Algard, Leder, Arkitekturløftet
 • Helena Bjarnegård, Riksarkitekt i, Sverige
Kontaktperson
Nancy Jøssang, CEO i Opus, Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 98024036, nancy.jossang@opus.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1526