På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Bærekraftig klimatilpasning av det bygde miljø – hvordan få fart på arbeidet?

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Torsdag 18/8 2022 10:30 - 11:20
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
Byggeplassen 2. etg sal B
 


Om arrangementet

Klimaforandringene stiller norske kommuner og beslutningstakere overfor store og til dels ukjente utfordringer. Det er ikke lenger kun omstilling til lavutslippssamfunnet og reduksjon i klimagassutslipp som gjelder, vi må også tilpasse samfunnet til virkningene av de pågående og fremtidige klimaendringene som vil komme - uansett hvor raskt vi greier å omstille oss til et lavutslippssamfunn. Samtidig er tilstanden i naturmangfoldet og økosystemene verden over kritisk. Dette påvirker lokal og global matproduksjon, tilgang til rent vann og andre naturressurser, og gir et naturmiljø som blir stadig svekket – også lokalt. Disse utfordringene henger tett sammen og kan bare løses i sammenheng. Det er dermed ikke nok at vi lykkes med tiltak innenfor ett av disse politikkområdene.

I dette seminaret ønsker SINTEF, Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning (Noradapt) og Grønn Byggallianse å adressere:

- utfordringer og muligheter med bærekraftig klimatilpasning

- flaskehalser og barrierer – hvordan overkomme disse?

- hva som kreves for å få fart på arbeidet.

Målgruppen er kommuner – på taktisk og strategisk nivå, samt beslutningstakerne på høyere nivå – hele klimapolitikkfeltet.

Innledninger:

  1. Hva betyr bærekraft i klimatilpasningen? v/Carlo Aall, Vestlandsforsking og leder av Noradapt.
  2. Bærekraftig tilpasning i praksis - hvordan komme i gang med arbeidet? v/Hanne Kvitsand, forsker i SINTEF og ledergruppen i Noradapt
  3. Norsk klimamonitor – hvor langt har vi kommet? v/Eivind Brendehaug, Vestlandsforsking og nestleder av Noradapt
  4. Nye krav til klimatilpasning i EUs taksonomi og BREEAM-NOR v/Katarina Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse

Moderator: Siri Blakstad, konserndirektør SINTEF Community

Samtale (30 min): Hvordan kan politikken bidra til en mer bærekraftig klimatilpasning? Samtale mellom politikere og innlederne, med åpning for spørsmål fra salen.

Samtalen vil ta utgangspunkt i at klima- og miljødepartementet nylig har vedtatt oppstart av arbeidet med en ny stortingsmelding om klimatilpasning, og riksrevisjonens rapport som viser at myndighetene ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å klimatilpasse bebyggelse og infrastruktur. Sentrale spørsmål er:

Hvilke tiltak behøves for å styrke samfunnets evne til å tilpasse seg til fremtidens klima? Hvordan kan myndighetene bidra til å styrke kommunene i arbeidet med klimatilpasning på lokalt nivå? Hvem bør ha ansvaret for å håndtere tilpasning til grenseoverskridende klimarisiko?

Medvirkende
  • Carlo All, Seniorforsker, Vestlandsforskning.
  • Hanne Kvitsand, Forsker, SINTEF
  • Eivind Brendehaug, Seniorforsker, Vestlandsforskning
  • Siri Blakstad, Konserndirektør, SINTEF Community
  • Katharina Bramslev, Daglig leder, Grønn Byggallianse
  • Siri Gåsemyr Staalesen, Arbeiderpartiet
Kontaktperson
Veslemøy Nestvold, Kommunikasjonsjef SINTEF, Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 922 50 493, Veslemøy.nestvold@sintef.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
539