til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Utslippsfri anleggsplass - et realistisk mål?

Arrangør
Bane NOR SF
Dag
Onsdag 17/8 2022 12:00 - 13:15
Arrangementstype
Seminar
Tema
Infrastruktur , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Smalsund, 1. etasje
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Utslippsfri anleggsplass – et realistisk mål?

Anleggsplasser i transportsektoren er betydelige kilder til klimagassutslipp. Målet er utslippsfri anleggsplass. 

Vi har invitert enkelte av aktørene i sektoren til dialog om hva som skal til for å nå dette målet og hvor vi står i dag.

Korte innlegg og samtale: 

-Er målsettingen om utslippsfrie anleggsplasser et realistisk mål? Hva er utfordringene og mulighetene og hva konkret gjør vi for å kutte i utslippene på våre anlegg? Når forventer vi at målet nås?

-Oslo kommune er i rute for å nå målet om at alle kommunens bygg- og anleggsplasser skal være utslippsfrie i 2025. I tillegg har kommunen som mål at all bygge og anleggsvirksomhet i kommunen skal være utslippsfri i 2030. Hva gjør vi for å redusere utslipp på  våre anleggsplasser?

v/ Bane NOR, Nye Veier, Statens vegvesen og Oslo kommune

Korte innlegg og samtale:

-Hvilken rolle spiller entreprenørene? Er de pådrivere eller er det krav fra byggherrene som driver frem utviklingen mot utslippsfrie anlleggsplasser? Er utslippskutt et konkurransefortrinn?

Vi spør entreprenørene Implenia og Veidekke, og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

Kort innlegg og oppsummering:

-Samarbeid for utslippskutt v/ Grønn byggallianse

-Oppsummerende dialog: Er samarbeid eller konkurranse stikkordet? 

v/ alle aktørene

Medvirkende
  • Stine Undrum, Konserndirektør Utbygging, Bane NOR SF
  • Anette Aanesland, Administrerende direktør, Nye Veier
  • Kjell Inge Davik, Utbyggingsdirektør, Statens Vegvesen
  • Kari Sandberg, Administrerende direktør, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
  • Øyvind Larsen, Konserndirektør, Veidekke Infrastruktur
  • Audun Aaland, CEO, Implenia Norge
  • Katharina Bramslev, Daglig leder/CEO, Grønn byggallianse
  • Heidi Sørensen, Direktør, Klimaetaten Oslo kommune
  • Torild Uribarri, Debattleder, konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Bane NOR SF
Kontaktperson
Irene Johansen, Leder Myndighetskontakt og kommunikasjon i planprosjekter, Bane NOR SF, +47 91655936, irene.johansen@banenor.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1532