til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hvordan undervise om FNs bærekraftsmål og seksuelle rettigheter på samisk i en og samme skoletime?

Arrangør
Nasjonalt SRHR-nettverk, Sex og Politikk
Dag
Onsdag 17/8 2022 13:00 - 13:45
Arrangementstype
Samtale
Tema
Menneskerettigheter , Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Eureka kompetanse
Stedsbeskrivelse:
Kursrom 1
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

FNs bærekraftsmål/ON guoddevašvuođa mihttomearit dreier seg om veldig mye mer enn klima og utslippskvoter. Det handler også om utdanning, helse og likestilling. Det innbefatter seksualitetsundervisning, seksuell helse og rettigheter, samt arbeid med kjønn og likestilling. Alt dette er temaer foreningen Sex og Politikk brenner for å påvirke i positiv retning.  

Norge skal levere på bærekraftsmålene innen 2030. Da har vi det travelt! Og resultatene er viktige for oppvoksende generasjon. For å skape engasjement og kunnskap om disse globale forpliktelsene blant unge, har vi laget et gratis undervisningsmateriell med tittelen «Ingen bærekraftig utvikling uten helse, likestilling og utdanning!». Fra høsten 2022 vil det også finnes på samisk. I Arendal vil vi sette søkelys på hvorfor det er viktig og bra.  

 

PROGRAM

13.00-13.05: Ønske velkommen og introdusere panelet

13.05- 13.15: Sex og Politikk presenterer arbeidet med FNs bærekraftsmål og materiell til skolene, inkludert samisk tilrettelegging

13.15-13.40: Paneldeltakerne samtaler om nytten av bærekraftsmålene for arbeidet med menneskerettigheter inn mot barn og unge og skoleverket.

13.40-45: Avslutning v ordstyrer og joik v Sola Sollaug Sárgon, rådgiver seksuell helse samisk i Sex og Politikk

 

Ordstyrer: Tor-Hugne Olsen, daglig leder I Sex og Politikk

 

Noen samtalepunkter:

Hvordan kan de ulike institusjonene og organisasjonene bidra med å formidle FNs bærekraftsmål 3 (god helse), 4 (god utdanning) og 5 (likestilling mellom kjønnene)?

I Norge har vi urfolk, samer. Norge har gjennomført lovgivning og ratifisert internasjonale konvensjoner. Noen av eksemplene på dette er ILO-konvensjonen 169, Grunnloven §108, Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven), Lov om språk (språklova) og Opplæringsloven §§6- 2, 6-3,6-4. Dette må også gjelde arbeidet med bærekraftsmålene. Hvordan kan vi i fellesskap sørge for at det skjer i praksis?

Medvirkende
  • Silje Muotka, Sametingspresident
  • June Sommer Strask, Forfatter og foredragsholder
  • Sollaug Sárgon, Pedagog og forfatter
  • Tor-Hugne Olsen, Daglig leder, Sex og Politikk
Kontaktperson
Anneli Rønes, Koordinator, Nasjonalt SRHR-nettverk, 92084027
Universell utforming
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
544