til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Hvordan treffer en verden i rask endring landets største landbaserte næring?

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Torsdag 18/8 2022 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeid
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
Byggeplassen 2. etg rom A og B
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

BAE-næringen er Norges største fastlandsnæring målt i verdiskaping.

Totalt 32 prosent av verdiskapingen i næringen skjer utenfor storbyregionene. BAE-næringen er også den bransjen som sysselsetter flest, nærmere 400 000 personer, og som sikrer distriktsarbeidsplasser. Et byggeprosjekt til 1 milliard kroner skaper ca. 950 årsverk.

I tillegg er BAE-næringen den næringen som har størst innvirkning på det grønne skiftet som i dag står for 26% av de direkte og indirekte utslippene på fastlands Norge.

Bransjen trenger 8500 nye fagarbeidere hvert eneste år. I dag er ikke utdanningsinstitusjonene i nærheten av å dekke behovet og fjerning av fleksibilitetsmekanismer kan forverre situasjonen.

Næringen selv har satt seg mål om å kutte 50% av sine totale utslipp innen 2030. For å klare dette trengs både egeninnsats og regelendringer.

På toppen av disse utfordringene har vi økende kostnader på materialer, usikkerhet om leveranser, høye energipriser, klimakrise og restriksjoner på arealbruk.

Summen av dette kan bli svært alvorlig, ikke bare for bygg- og anleggsnæringen, men også for mange lokalsamfunn – fordi ringvirkningene på sysselsetting og økonomisk aktivitet er så store.

Hvis kostnadene kommer ut av kontroll og stat og kommune nøler med igangsetting av egne prosjekter og heller ikke sikrer regulatoriske justeringer som fremmer både økonomisk og miljømessig bærekraft, kan vi risikere økende arbeidsledighet og overopphetede boligpriser.

På tross av at vi er den største sysselsetter og utslipper av klimagasser så er det få, om noen, politikere som tar eierskap til denne sektorens behov og muligheter.

Hvorfor får ikke Norges største bransje den oppmerksomheten den fortjener fra politikerne? BAE-næringen er tross alt Norges største fastlandsnæring målt i verdiskaping.

Program:

Innledning med problembeskrivelse

Debatt med inviterte stortingspolitikere

Moderator: Christian Strand

 

Medvirkende
  • Frode Jacobsen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Mudassar Kapur, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Ola Elvestuen, Stortingsrrepresentant, Venstre
  • Christian Strand, Moderator, Selvstending - tidligere NRK
  • Tone Tellevik Dahl, Administrerende direktør, Norsk Eiendom
  • Kari Sandberg, Administrerende direktør, EBA
  • Mathilda Vinje, Regional Manager Oslo, Bonava
Kontaktperson
Jill Akselsen, Prosjektleder Bygg Arena Arendal -, Bygg Arena Arendal, 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 93477934, bae.arendal@gmail.com
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
813