På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Bør kulturpolitikken rigges på en annen måte?

Arrangør
NIBR OsloMet
Dag
Tirsdag 16/8 2022 11:30 - 12:15
Arrangementstype
Seminar
Tema
Kultur
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Stedsbeskrivelse:
Klangverket
 


Om arrangementet

Er kulturpolitikken rigget på en måte som gjør at den alltid vil være overbelastet, selv om den tilføres mer penger?

De siste tiårene har det vært en solid vekst i offentlige kulturbudsjetter, men kulturpolitikken har likevel ikke lyktes i flere av sine viktigste målsettinger og ambisjoner.

Rapporten om pandemiens konsekvenser for kultursektoren som nylig ble lagt fram av Kulturrådet, og Norsk filminstitutt peker på en rekke vedvarende uløste utfordringer i kulturpolitikken, blant annet knyttet til målene om at alle skal ha lik tilgang til kunst og kultur, mangfold og inkludering i kulturlivet, kunstnernes inntektssituasjon og arbeidet med digitalisering av kulturarv.

Flere av utfordringene har blitt trukket fram i utredninger og i kulturpolitiske debatter over lang tid. Det gir grunn til å spørre om den overordnede innretningen på virkemiddelbruken i kulturpolitikken er tilpasset dens målsettinger og ambisjoner?

Bør kulturpolitikken rigges på en annen måte enn i dag, og hvordan kan dette eventuelt gjøres?

Forskningssjef Erik Henningsen ved NIBR får med seg et knippe sentrale aktører for å drøfte spørsmålene. 

Medvirkende
  • Erik Henningsen, forskningssjef, NIBR
Kontaktperson
Erik Henningsen, forskningssjef velferd, demokrati og offentlig forvaltning, NIBR OsloMet, 992 60 613, Erik.Henningsen@oslomet.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
68