til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Et mer profesjonalisert leiemarked - der 1 av 5 leier sin bolig

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Torsdag 18/8 2022 08:30 - 10:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg,
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

I dag er det nærmere 1 million leietakere i Norge. Dvs at om lag én av fem leier boligen de bor i.  Dette bekrefter at leiemarkedet i Norge er av betydelig størrelse. Og en viktig del av det norske boligmarkedet. ​ Allikevel er det svært få profesjonelle, langsiktige aktører, sammenlignet med ellers i Europa. Resultatet er et dårlig regulert utleiemarked med få profesjonelle aktører. Det har gitt manglende utvikling av forvaltningspraksis, standardisering, kvalitetsheving av boligene mm.  ​Men også et utleiemarked der leietakerne stigmatiseres og dårlig omdømme av profesjonelle aktørene.  

Ønsker man et mer profesjonalisert utleiemarked - til fordel for både leietakere og utleierne - må dette drives frem å seriøse aktører, i samarbeid med statlige og kommunale myndigheter.     

Profesjonelle boligutleieaktører, boligutleiesektoren, politikere og kommunal og statlig forvaltning.  

Tiltak og initiativ fra bransjen ved Ida Hjeltnes, prosjektleder for boligutleie hos Norsk Eiendom          ​    

Hva er galt med å leie? Samtale med Christian Dreyer i Heimstaden og Lars Aasen i Leieboerforeningen                 

Hvem er leietakeren, boligmerking som kvalitetsheving, stabile leieforhold og beboerinvolvering/medvirkning       

Profesjonalisering av utleiemarkedet på 1-2-3 ved Jardar Sørvoll, BOVEL OsloMet            ​ 

Hva definerer et velfungerende leiemarked?    

    En mer aktiv leiemarkedspolitikk – hva må til?                               

Politisk debatt med stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen (AP) og Anne Kristine Linnestad (H) og statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp)

 

 

 

Medvirkende
  • Ida Hjeltnes, Prosjektleder, Norsk Eiendom
  • Christian V. Dreyer, Direktør for kommunikasjon og samf. kontakt, Heimstaden
  • Lars Aasen, Daglig leder, Leieboerforeningen
  • Jardar Sørvoll, Forsker, BOVEL
  • Siri Gåsemyr Staalesen, Stortingsrepresentant kommunal- og forvaltningskomiteen, AP
  • Anne Kristine Linnestad, Stortingsrepresentant kommunal- og forvaltningskomiteen, Høyre
  • Nancy Porsanger Anti, Statsekretær, SP
Kontaktperson
Ida Hjeltnes Norsk Eiendom, Prosjektleder Norsk Eiendom-, Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 91371137, ida.hjeltnes@noeiendom.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1425