til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Anlegg for bedre klima

Arrangør
VIA - Vital infrastruktur arena
Dag
Onsdag 17/8 2022 16:30 - 17:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samferdsel og mobilitet , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Stedsbeskrivelse:
Hovedteltet
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Hvordan skal vi omstille fra "mer vei for pengene" til "bedre og grønnere infrastruktur for pengene"?

Anleggsbransjen bidrar i dag til store klimagassutslipp. I NTP er ett av fem hovedmål å redusere utslippene i tråd med omstillingen mot lavutslippsamfunnet. 

Fram til nå har det vist seg vanskelig å få grønne løsninger ut i markedet. Det finnes flere hindringer i dagens system som hemmer grønn omstilling av bransjen. 

På oppdrag fra næringsklyngen VIA har Norconsult og Multiconsult utarbeidet en rapport som viser at strengere klimakrav fra det offentlige vil gi norske aktører et konkurransefortrinn. Strengere krav er dermed både smart klima- og næringspolitikk. 

Men hvordan komme fra ord til handling? Vi tar debatten om hvem som må gjøre hva for at anleggsektoren skal kunne innfri forpliktelsene i Parisavtalen.

Medvirkende
  • Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
  • Anette Aanesland, Administrerende direktør, Nye Veier AS
  • Mette Gundersen, Statssekretær, Samferdselsdepartementet
  • Nils Ramsøy, Politisk rådgiver, Transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Guro Hauge, Direktør bærekraft og samfunnspolitikk, Byggenæringens Landsforening
  • Erik Frogner, Avdelingsdirektør, AF Anlegg
  • Ketil Søyland, Prosjektdirektør, Norconsult
  • Heikki Eidsvoll Holmås, Bærekraftsjef, Multiconsult
  • Helen Roth, Daglig leder, VIA - Næringsklyngen for transportinfrastruktur
Kontaktperson
Helen Roth, Daglig leder, VIA - næringsklyngen for transportinfrastruktur, 47262374, helen@viacluster.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1086