til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Folkehelse og digital teknologi for personer med utviklingshemming

Arrangør
Senter for e-helse, Universitetet i Agder
Dag
Onsdag 17/8 2022 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Digitalisering , Helse
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Stedsbeskrivelse:
1
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Utviklingshemmedes grunnleggende rettigheter er i hovedsak konkretisert og utdypet i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Ifølge konvensjonen har mennesker med utviklingshemming rett til et selvstendig liv og til å være en del av lokalsamfunnet, samt ha tilgang til helsetjenester og arbeid på lik linje med andre. Slik er det imidlertid ikke. En rekke offentlige utredninger og forskningsrapporter har pekt på utfordringer og mangler med hensyn til ivaretakelse av grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Mange bor fremdeles samlet i segregerte boformer og har ofte begrenset kontakt med lokalsamfunnet. De har ikke alltid samme tilgang til forsvarlige helsetjenester, og mange får ikke selv fatte beslutninger om egen helsebehandling. Bare 25 prosent av utviklingshemmede i yrkesaktiv alder er i jobb, og tilgangen til både ordinært og tilrettelagt arbeid er begrenset og utviklingen har vært negativ over flere år. De har også begrenset tilgang til helseforebyggende tilbud. Det er også sosial ulikhet når det gjelder bruk av, og forskning på, digital teknologi som vedrører denne gruppa, som kunne ha vært med å støtte personer med utviklingshemmedes tilgang til arbeid og deres generelle liv og helse.

I regi av Senter for e-helse ved Universitetet i Agder vil vi invitere til diskusjon rundt sosial ulikhet som vedrører personer med utviklingshemming. Vi vil presentere nyere forskning på folkehelseutfordringer hos personer med utviklingshemming, samt vise til mulige digitale løsninger for å støtte personer med utviklingshemming og ansatte i tjenestene innenfor områdene ernæring, fysisk aktivitet og arbeid. Det skal også avholdes en debatt med inviterte fagfolk, forskere, brukere og politikere om hvordan personer med utviklingshemming kan få oppfylt grunnleggende rettigheter.

Medvirkende
  • Anders Johan Wickstrøm Andersen, Dekan og professor, Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
  • Elin Thygesen, Professor, Senter for e-helse, Universitetet i Agder
  • Ellen Ersfjord, Postdoktor, Senter for e-helse, Universitetet i Agder
  • Kim Berge, Seniorrådgiver/Nestleder, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
  • Kristine Nordkvelle, Klinisk ernæringsfysiolog, Oslo kommune
  • Even A. Røed, Politiker AP, Helse- og omsorgskomiteen
  • Henriette Michalsen, Forsker og psykolog, Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • Chris Safari, Stipendiat, Senter for e-helse
  • Annette Drangsholt, Styreleder, Autsmeforeningen
Kontaktperson
Ellen Ersfjord, Postdoktor, Senter for e-helse, Universitetet i Agder, 46664723, ellen.ersfjord@uia.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1963