til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Barn som fratas mor eller far: barns rettigheter i utvisningssaker

Arrangør
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Redd Barna, UNICEF, Norsk Folkehjelp
Dag
Onsdag 17/8 2022 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Bystyresalen - Arendal kultur- og rådhus
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Et relasjonsbrudd ved adskillelse fra en omsorgsperson kan være traumatiserende for barn. Små barn er særlig sårbare for de negative konsekvensene av relasjonsbrudd, på grunn av barnas fysiske avhengighet av og følelsesmessige tilknytning til mor og far.  

Ifølge FNs barnekonvensjon skal barnets beste være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Allikevel vektlegges innvandringsregulerende hensyn ofte mer enn hensynet til barnets beste i utvisningssaker, og barna gis sjeldent anledning til å bli hørt muntlig. 

Svikter vi barn i utvisningssaker? Hva skal til for å sikre barnas egne rettigheter? 

Velkommen til debatt! 

Medvirkende
  • Lene Vågslid, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant, Høyre
  • Dag-Inge Ulstein, stortingsrepresentant, Kristelig Folkeparti
  • Andreas Unneland, stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti
  • Uzma Sarwar, fagansvarlig barns rettigheter, UNICEF Norge
  • Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver, NOAS
Kontaktperson
Mona Dabour, politisk seniorrådgiver, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), 48022166
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1024