På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Etableringsmodeller – slik kan flere bli boligeiere

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Torsdag 18/8 2022 13:40 - 14:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg sal A
 


Om arrangementet

Boligmarkedet er stengt for stadig større grupper. Kravene til egenkapital gjør terskelen for å kunne kjøpe egen bolig urimelig høy. Selv for personer med god betalingsevne og mulighet til å betjene lån, er drømmen om egen bolig fortsatt det; en drøm.  Dette kan igjen skape et større klasseskille på boligmarkedet der mange blir avhengige av foreldrebanken for å få foten innenfor.   

Det er et paradoks at krav myndighetene nå setter til egenkapital stenger en stadig større gruppe boligsøkere ute fra muligheten til å eie egen bolig. Dette vil flere aktører i bransjen nå gjøre noe med, enten på egen kjøl eller i samarbeid med det offentlige.    

Gjennom ulike modeller som bla leie til eie, bostart og deleie vil terskelen for å komme inn på boligmarkedet senkes.  Fellesnevner er at kravet til egenkapital og lånebehov for boligkjøperen reduseres, samtidig som dette løftes over på utbygger. Hvilke utfordringer støter man på innenfor dagens lovverk og hvilke konsekvenser vil en evt lovendring innenfor plan- og bygningsloven ha?     

Program og innledere:

Tempen på boligmarked ved Nejra Macic, sjeføkonom ved Prognosesenteret  

Hvordan fremme sosial bærekraft i arealplanleggingen? Presentasjon av utredningen om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning ved Kim Christian Astrup, forsker OsloMet.    

Boligkjøpsmodeller i vinden for førstegangsetablerere. Erfaringer fra OBOS ved Ingjerd Sælid Gilhus og Clemens Eiendom ved Bernt Nordby Skøien 

Et boligmarked også for førstegangsetablerere. Paneldebatt ledet av Vidar Fiskum i Norsk Eiendom med sentrale aktører på myndighets- og utførersiden. Politisk ledelse i KDD, Oslo kommune ved byrådssekretær Ragnhild Grongstad (Oslobolig), NBBL ved adm.dir Bård Folke Fredriksenved, Norsk Eiendom ved adm.dir. Tone Tellevik Dahl og OBOS ved konsernsjef Daniel K. Siraj 

Oppsummering ved Vidar Fiskum, Norsk Eiendom    

 

Medvirkende
  • Nejra Macic, Sjeføkonom, Prognosesenteret
  • Ingjerd Sælid Gilhus, OBOS
  • Kim Christian Astrup, Forsker, Oslo Met
  • Bernt Nordby Skøien, Clemens Eiendom
  • Ragnhild Grongstad, Byrådssekretær, Oslo kommune
  • Daniel Siraj, Konsernsjef, OBOS
  • Bård Folke Fredriksen, Administrerende direktør, NBBL
  • Tone Tellevik Dahl, Administrerende direktør, Norsk Eiendom
  • Vidar Fiskum, Debattleder, Norsk Eiendom
Kontaktperson
Ida Hjeltnes, Prosjektleder boligutleie, Norsk Eiendom, Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 91371137, ida.hjeltnes@noeiendom.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
107