til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


The Unusual suspect? Hvem er eiendomsbransjen

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Onsdag 17/8 2022 17:00 - 18:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
RS Storebrand
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Eiendomsbransjen er premissgivende for struktureringen av folks hverdagsliv – det er vi som skaper rammene som former våre liv. Stedene vi bor, jobber, møtes og opplever, lærer, leker osv.  Dette er et betydelig ansvar og noe bransjen ikke kan ta lett på.  Mangfold er et tema som har blitt problematisert i flere samfunnsområder den siste tiden, også innenfor by- og eiendomsutvikling. Bransjen har selv i stor grad satt søkelys på dette, der flere virksomheter har uttalt eksplisitte ambisjoner om å styrke bredden i hvem de er, for å bedre kunne representere samfunnet og svare på framtidens utfordringer og behov.  

Mangfold er imidlertid et komplisert tema. Det spenner fra det fysiske til det kulturelle og det kognitive, og derfor forutsetter det høy grad av bevissthet hos bransjens ledere.  

En forutsetning for å kunne sette seg framtidige mål, er at en forstår hvor en står i dag. Derfor har Norsk Eiendom inngått en avtale med OsloMet om å gjennomføre en undersøkelse med målsetting om å kartlegge status for mangfold i eiendomsbransjen i dag. Bransjen blir ofte kritisert for å være både konservativ og homogen, men en viktig hypotese i arbeidet med utredningen har vært at mangfoldet kanskje er større enn en tror. Men uavhengig det ene eller det andre, gjennom en tydelig situasjonsforståelse og status for mangfold, vil vi få et informert grunnlag å basere valg om strategier og framtidige mål på.  

Dette handler ikke om å leve opp til et moralsk ideal. Det handler vel så mye om å sikre konkurransedyktighet. Markedet blir stadig mer bevisste på hva som skjer i byutvikling og hva de mener om det, og de viktige hodene som ruger på framtidens løsninger, sitter ikke nødvendigvis i the usual suspects.  

Basert på styrket kunnskap om dette, kan vi stille sikrere forventninger til hvem bransjen bør bestå av i framtiden, og stødigere strategier for hvordan vi skal jobbe for å komme dit. 

Sentrale utfordringer som vi ønsker å adressere: 

 • Hvem er eiendomsbransjen i dag?  

 • Er vi så homogene som mange vil ha det til? 

 • Hva skaper forskjeller mellom mennesker? 

 • Hvordan legger en til rette for mangfold og fellesskap på en og samme gang? 

 • Hvordan legge strategisk til rette for konstruktivitet på mangfoldspremisser?  

 • Hva går vi glipp av uten mangfold? 

 • Merverdipotensiale i mangfold – blindsoner for faglig potensial 

 Målgruppe: 

Eiendomsbransjen, ledere og andre som rekrutterer.  

Program:  

 • Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom: Bakgrunn for undersøkelsen 

 • Kimiya Sajjadi, Big enough global: Hva er de kulturelle strukturene som påvirker rekruttering? Hva går vi glipp av uten mangfold?

 • Espen Solheim-Kile, WSP: De strukturelle utfordringene som påvirker rekruttering. Hva er det vi ber om av erfaring og kompetanse inn i prosjektene?  

 • Gro Sandkjær Hansen, forsker Oslo Met: Presentasjon av funn fra undersøkelsen: 

Panelsamtale: 

Stig Bech, Styreleder Norsk Eiendom 

Harald Vaagaasar Nikolaisen, Statsbygg 

Salman Saeed, Skanska Eiendomsutvikling

Ingvild Roald, Ung i Næringseiendom

Medvirkende
 • Tone Tellevik Dahl, Administrerende direktør, Norsk Eiendom
 • Gro Sandkjær Hansen, Forsker, Oslo Met
 • Kimiya Sajjadi, Big enough global
 • Espen Solheim-Kile, WSP
 • Harald V. Nikolaisen, Administrerende direktør, Statsbygg
 • Salman Saeed, Skanska Eiendomsutvikling
 • Ingvild Roald, Styremedlem, Ung i Næringseiendom
 • Stig Bech, Styreleder, Norsk Eiendom
 • Erik Dale, moderator
Kontaktperson
Tone Tellevik Dahl, Adm.dir., Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 97509225, tone.tellevikdahl@noeiendom.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1774