til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Fra gråstein til gull - vi kan spare milliarder gjennom bedre massehåndtering!

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Tirsdag 16/8 2022 12:20 - 13:10
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg - sal B
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Bygg- anlegg- og eiendomsnæringen skal bidra til et raskere taktskifte mot et grønnere og mer bærekraftig samfunn, men regelverk forhindrer klimasmarte løsninger som kutter i utslippene, tar mer hensyn til naturen og kutter kostnader. For eksempel er masser fra bygge- og anleggsprosjekter en verdifull ressurs som kan gjenbrukes på en mye bedre måte enn det vi gjør i dag. Dårlig ressursutnyttelse nasjonalt og lokalt medfører både høyere kostnader og høyere utslipp enn nødvendig. Må det være sånn? 

 

Sentrale utfordringer som vi ønsker å adressere: 

Lokal massehåndtering gir gevinster som økt gjenbruk, lavere transportbehov samt kutter i utslippene, tar mer hensyn til naturen og kutter kostnader. Næringsaktører kan selv sortere og rense masser for gjenbruk på egen tomt, men dagens regelverk forhindrer gjenbruk av andres masser fra nærliggende eiendommer. Hurdalsplattformen har i avsnitt om mineraler at regjeringen vil vurdere en lokal deponikostnad for uutnyttede overskuddsmasser.

I en tverrsektoriell rapport ledet av Miljødirektoratet om bedre massehåndtering gis en omforent, felles anbefaling fra alle etatene som har deltatt i prosjektet. Ett av tiltakene er et offentlig markedssystem, som nå er under utvikling, hvor de som har overskuddsmasser og de som har behov for masser skal finne hverandre effektivt med riktig kvalitetsdokumentasjon. Det anbefales også å finne areal til mellomlagring, slik som godkjente lokale pukkverk, massemottak osv. Vi stiller spørsmålene:

  • Hvordan følges rapporten opp og hvor langt er regjeringen kommet i å legge en politikk for bedre massehåndtering?
  • Skal kommunene få anledning til å innføre lokal deponikostnad for uutnyttede overskuddsmasser? Er bestemmelser om krav til massehåndtering i kommunenes arealplaner veien å gå? 
  • Reduseres behovet for å ta ut nye masser gjennom strengere krav til ressursutnyttelse og fornuftig bruk av massene (det du tar ut skal du i hovedsak bruke selv, eller sørge for at blir anvendt av andre)? 

 

Medvirkende
  • Siri G. Staalesen, Stortingsrepresentant, Kommunalkomiteen, AP
  • Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant, Næringskomiteen, MDG
  • Lisbeth Hammer Krog, Ordfører, Bærum Kommune
  • Gina Ytterberg, Bærekraftsleder, Statens vegvesen
  • Eirik Wraal, Direktør Energi & Miljø og Bygg, Samfunnsansvar, AF Gruppen
  • Kjersti Dunham, Prosjektdirektør, Bærum ressursbank/Norconsult
  • Morten Nordskag, Spesialrådgiver politikk og kommunikasjon, Grønn Byggallianse
Kontaktperson
Morten Nordskar, Spesialrådgiver politikk og kommunikasjon, Grønn Byggallianse, Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 90180027, morten.nordskag@byggalliansen.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2385