til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Helsefremmende byer og steder – ja takk, men for hvem?

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Onsdag 17/8 2022 13:40 - 14:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg - sal B
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

God fysisk og psykisk helse skapes i hverdagen; i møtet mellom mennesker, i tilgangen til grøntarealer og frisk luft, og gjennom fysiske og sanselige opplevelser. Det er den samlede effekten av omgivelsene våre som betyr noe. Hvis vi trives der vi bor, kan det bidra til å bedre vår kollektive mentale og fysiske helse.  

Boliger og steder med disse kvalitetene ligger som oftest i bynære og eksklusive områder med høye kvadratmeterpriser; i bynære havneområder som transformeres til boligformål og nær rekreasjonsområder. Det er en minimal del av befolkningen som har økonomi til å bosette seg i disse områdene. I tillegg vil de som har råd til å bosette seg der, gjerne ha området for seg selv. Hvordan kan vi da skape helsefremmende stedsutvikling for de mange, ikke bare for de få?

Selv om vi vet mye om hvilke faktorer som påvirker oss og helsa vår, tas det ofte lett på fysiske omgivelser. Vi vet en del om effekten, men den taper i kampen mot andre og mer målbare faktorer. Bør ikke kunnskapen om hvordan arkitektur og fysiske omgivelser påvirker mennesker, respekteres på linje med økonomi, infrastruktur, trafikk, miljø, fortetting og andre politiske mål?

Sentrale utfordringer som vi ønsker å adressere:  

 • Hvem bygger vi for? Og er det mulig å bygge attraktive, helsefremmende boliger og steder for andre enn de pengesterke?  
 • Hvilken rolle skal by- og stedsutvikling spille i folkehelsemeldingen som kommer neste år?
 • Er vi uvillige til å ta kostnadene med god arkitektur i omsorgsfulle og vakre omgivelser, selv om vi vet at det gir oss bedre fysisk og psykisk helse?
 • Hvem har ansvaret for å ivareta helseperspektivet i den kommunale byplanleggingen – helseetaten eller planmyndigheten? 

Målgruppe :

Politikere, eiendomsutviklere, byplanleggere og arkitekter.

Skisse til program:   

 1. Solvår Wågø, seniorforsker i Sintef Community, introduserer programpost og problemstilling.
 2. Gunnar Ridderstrøm, Førsteamanuensis NMBU og arkitekt Norconsult AS:

«Hva skal til for at byer og steder gir oss bedre helse?»

 1. To casepresentasjoner: Utviklingsprosess og gjennomføring sett fra en arkitekt og en eiendomsutvikler sitt perspektiv:
  1. Nøstets sjøfront i Bergen v/ Torstein Skauge, arkitekt, Henning Larsen.
  2. Tangen i Kristiansand v/ Jill Akselsen, daglig leder BRG Utvikling.
 1. Emilie Hesselberg, kommunikasjonsrådgiver, Henning Larsen, innleder til samtale/debatt.
 2. Samtale/Debatt mellom innledere og inviterte politikere.
 3. Geir Boye Lindheim, kommunikasjonssjef i Arkitektbedriftene, oppsummerer.

Medvirkende
 • Solvår Wågø, Seniorforsker, SINTEF Community
 • Gunnar Ridderstrøm, Førsteamanuensis og arkitekt, NMBU og Norconsult
 • Torstein Skauge, Arkitekt, Henning Larsen
 • Jill Akselsen, Daglig leder, BRG Utvikling
 • Helge Andre Njåstad, Stortingspolitiker, FRP
 • Hildegunn Marie Tønnessen Seip, Sosialpolitisk talsperson, MDG
 • Emilie Hesselberg, Kommunikasjonsrådgiver, Henning Larsen
 • Geir Boye Lindheim, Kommunikasjonssjef, Arkitektbedriftene
 • Janeche Bull Borander, Utviklingsjef, Arkitektbedriftene
Kontaktperson
Solvår Wågø, Seniorforsker SINTEF Community, Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 92483060, Solvar.wago@sintef.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
3040