til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Byene vokser, mangfoldet krymper – hvordan sikre at lokal næring får plass i byutvikling?

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Onsdag 17/8 2022 12:20 - 13:10
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg sal B
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Kort beskrivelse av program, hensikt, mål/hva vil vi oppnå etc.

Hvem vil vel ikke ha norske byer som er fulle av liv og næringsvirksomhet? For å sikre mangfold i funksjoner trenger vi og de unike konseptene som gjør byen attraktiv for innbyggere og besøkende.

Likevel utvikler byene seg i retning av like, døde fasader med mindre særpreg.

Lovverket ivaretar tydelige krav til boligkvaliteter og arbeidsplasser, men det finnes ikke tilsvarende krav for utforming av næringsvennlige byrom og byfasader. 

I byer med liten vekst kan det se ut som man glemmer det mangfoldige næringslivet når det planlegges nytt. Uten krav eller insitament forsvinner tilbudene på gateplan og sentrum krymper prosjekt for prosjekt. I byer med sterk vekst legges det i større grad til rette for aktivt næringsliv på gateplan, likevel bidrar ofte byutviklingen til at mangfoldet reduseres.  Kjedene og de store aktørene tar over når planene er fullført. Samtidig skjer det en endring i forbrukernes handlemønster, som også kommer til å påvirke byene våre.

Er det kun markedet som skal styre hvilke funksjoner vi får på gateplan i byene våre? Ligger ansvaret hos lokalpolitikere? Hva kan egentlig byggebransjen planleggere, arkitekter og lovgivere bidra med for å legge til rette for det mangfoldige bylivet? Og hva ønsker egentlig næringslivet selv?

Mål:  Få opp det politiske fokuset på manglende virkemidler for å kunne ivareta et mangfoldig næringsliv i byutvikling. Vi ønsker å sette fingeren på hvilke virkemidler som må prioriteres nå.

Sentrale utfordringer som vi ønsker å adressere:

Hvordan kan vi legge til rette for næringsliv i byene, og dermed hindre at mangfoldet i funksjoner krymper?

Er det motsetninger mellom krav til klimavennlige og energieffektive bygg og særpreg i bybildet?

Og er bevaring av kulturmiljø, bruk av eksisterende bygg og gjenbruk til hinder for god næringsdrift?

Hvordan kan man sikre at prioritering av et variert næringsliv blir økonomisk gunstig?

Målgruppe: Næringsaktører, gründere, planleggere, arkitekter, by- og tettstedsbeboere, politikere, eiendomsutviklere og offentlige myndigheter. 

Mål: Få opp det politiske fokuset på manglende virkemidler for å kunne ivareta et mangfoldig næringsliv i byutvikling. Vi ønsker å sette fingeren på hvilke virkemidler som må prioriteres nå.

Sentrale utfordringer som vi ønsker å adressere:

  • Hvordan kan vi legge til rette for næringsliv i byene, og dermed hindre at mangfoldet i funksjoner krymper?
  • Er det motsetninger mellom krav til klimavennlige og energieffektive bygg og særpreg i bybildet?
  • Og er bevaring av kulturmiljø, bruk av eksisterende bygg og gjenbruk til hinder for god næringsdrift?
  • Kan hensynet til byliv veies opp mot kravet til boligkvalitet, i større grad?
  • Hvordan kan man sikre at prioritering av et variert næringsliv blir økonomisk gunstig?

 

Målgruppe: Næringsaktører, gründere, planleggere, arkitekter, by- og tettstedsbeboere, politikere, eiendomsutviklere og offe

Medvirkende
  • Maren Hersleth Holsen, divisjonsleder for plan & urbanisme, Henning Larsen
  • Lene Vågslid, Leder av Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité
  • Stian Sigurdsen, Direktør samfunnspåvirkning, Virke
  • Lisbeth Iversen, Arkitekt, Arendal kommune
Kontaktperson
Emilie Hesselberg, Kommunikasjonsansvarlig, Henning Larsen, Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 47 951 62 770, emilie.hesselberg@henninglarsen.com
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2264