til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hvordan påvirker teknologi fremtidens rekrutteringsbehov?

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, Programkomite: HRP, Veidekke, Norconsult, Multiconsult, GK Gruppen
Dag
Onsdag 17/8 2022 12:20 - 13:10
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeid
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg, sal A
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Teknologi, innovasjon og digitalisering har ført til store endringer i nærings- og arbeidslivet de seneste årene, og i byggenæringen er allerede mange aktører godt i gang med å utfordre eksisterende arbeidsprosesser og forretningsmodeller.

I årene som ligger foran oss er det ventet at endringstakten fortsetter med uforminsket styrke. Hvordan ser morgendagens arbeidsplasser ut når robotteknologi og automatisering treffer oss for alvor? Hvilken kompetanse vil byggenæringen behøve?

Vi ser på eksempler fra næringen og forskning på digitaliseringen i byggenæringen. Det blir også en panelsamtale mellom sentrale politikere og bransjen om utfordringene.

 

Medvirkende
  • Liv Kari Skudal Hansteen, Administrerende direktør, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
  • Rune Støstad, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Emma Erlandsen, 2. nestleder, Høyre
  • Kirsti Kierulf, Administrerende direktør, Norsk kommunalteknisk forening
  • Jonas Holme, Forskningssjef, Sintef Community
  • Thomas Norland, Kompetansesjef, EBA
  • Øystein Dale, Direktør innovasjon og digitalisering, HRP
  • Ali Yasar Øzbal, Norconsult
Kontaktperson
Cato Mørk, Rådgiver, Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 92455663, Cato.Mork@multiconsult.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2047