til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Innafor i Agder- Fra stafett til synkronsvømming

Arrangør
Agder fylkeskommune
Dag
Onsdag 17/8 2022 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Arendal gamle rådhus
Stedsbeskrivelse:
Festiviteten
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Hvordan kan kommuner, NAV og fylkeskommunen skape en helhetlig og bærekraftig ungdomstjeneste som forebygger utenforskap og bidrar til at flere ungdommer blir kvalifisert til det ordinære arbeidsliv?

Agder fylkeskommune har gjennom flere år samarbeidet med kommuner og NAV om tiltak for unge som av ulike grunner befinner seg utenfor skole og arbeid. Samarbeidet innebærer koordinert bruk av felles virkemidler og utvikling av en felles metodisk tilnærming til ungdommene. Samarbeidet bygger også på at ungdommen skal inkluderes og få sin opplæring knyttet til ordinære skoler og arbeidsliv. Dette samarbeidet er lokalt initiert og gir resultater.

I Agder har vi overordnet samarbeidsavtale med NAV og en årlig handlingsplan på fylkesnivå. I tillegg har vi intensjonsavtaler med enkelte kommuner/NAV på Agder og jobber med å inkludere alle kommuner i dette. Fylkeskommunen, kommuner og NAV har hver for seg ansvar for ulike tjenestetilbud til ungdommene. Koordinerte virkemidler og metoder gir resultater. Høsten 2021 fikk Agder fylkeskommune midler fra Forskningsrådet til å et forsknings og utviklingssamarbeid sammen med NORCE.

Vi utfordrer politikere og smmarbeidpartnere til å fortelle hva de kan gjøre for å understøtte et slik samarbeid på tvers av nivå og forvaltningsområder. 

Det inviteres til en Paneldebatt. Det vil bli en kort innledning ved Tonje Foyn, deretter en runde med innspill fra hver deltager og påfølgende debatt.

Medvirkende
  • Torbjørn Vereide, Arbeids og sosialkomiteen, Arbeiderpartiet
  • Øyvind Verdal, Regiondirektør, NAV Agder
  • Steinar Eilertsen, Regiondirektør, KS Agder
  • Rune Andre` Frustøl, Leder, Hovedutvalg for Utdanning og Kompetanse Agder, Kristelig folkeparti
  • Arly Hauge, Direktør utdanning, Agder Fylkekommune
Kontaktperson
Anne Synnøve Sundsteigen, Avdelingsleder, Agder fylkeskommune, 95849005, anne.synnove.sundsteigen@agderfk.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2059