På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Natur i Lykkeland

Arrangør
WWF Verdens naturfond
Dag
Onsdag 17/8 2022 16:20 - 17:35
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
GRIDs bakgård
Stedsbeskrivelse:
Inngang fra Rådhusgaten
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Det er naturen – vind, sol og vann – som kan gi oss energi uten utslipp. Men i energiomstillingen vi skal gjennom vil vi møte situasjoner hvor natur og klima står mot hverandre. Derfor må det grønne skiftet skje på en måte som tar naturhensyn. Vi må ha skånsomme arealinngrep, og vi må restaurere og bevare natur.  På dette arrangementet vil vi følge opp Stortingets behandling av Energimeldingen i vår, hvor det var historisk oppslutning om krav til sterkere naturhensyn i energiutbygginger.

Historisk har de største miljøkonfliktene i Norge handlet om energi – både den fornybare og den fossile. På land har det handlet om vannkraft og vindkraft, til havs om oljeboring. Olje- og Energidepartementet har ansvar både for den fossile energien og for nye virksomheter som skal hjelpe oss vekk fra fossilt og over til fornybart. Nå går debatten om hvordan utbygging av havvind kan ivareta naturhensynene. Den nye regjeringen har også arvet et forslag om å åpne enorme havområder for gruvedrift på havbunnen – mot miljøfaglige råd.

WWF har invitert statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i Olje- og Energidepartementet til samtale om hvordan vi kan forebygge nye konflikter ved å legge mer vekt på kunnskap om den levende naturen fra begynnelsen av, og unngå utbygginger i den mest sårbare naturen både på land og i havet.

Program:

16:20 Velkommen

16:25 Energimeldingen v/Fredrik Nordbø, rådgiver WWF Verdens naturfond. I sommer behandlet Stortinget regjeringens stortingsmelding om energipolitikk. WWF går gjennom hvordan meldingen behandlet - og langt på vei overså - hensynet til naturen, og hvordan Stortinget skjerpet kravene til naturhensyn. Hvordan bør regjeringen nå gå fram for å sikre naturverdiene ved energiutbygginger i tiden framover?

16:35 Baksiden av medaljen v/Ingeborg Palm Helland (Forskningssjef, NINA). Hva koster egentlig kraften i form av naturpåvirkning? Ingeborg Palm Helland ved NINA gir oss et bilde av hvordan kraftutbygging i Norge har bidratt til å endre og bygge ned naturen. Hvordan må utbygging av fornybar energi og tilhørende infrastruktur håndtere både klimakrisen og naturkrisen?

16:50 Hensynet til naturkonsekvenser i norsk olje- og energipolitikk v/Ingrid Skjoldvær, jusstudent og tidligere leder i Natur og Ungdom. Hvordan håndteres kunnskap om og hensyn til natur i norsk olje- og energipolitikk? Med erfaringer fra innsats mot oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og med kunnskap om naturens juridiske stilling i forvaltningen, skal Ingrid snakke om hvordan naturen har det i energilandet Norge. 

17:10 En alvorsprat om natur i Lykkeland, samtale med Andreas Bjelland Eriksen, statssekretær Olje- og energidepartementet og Karoline Andaur, generalsekretær WWF Verdens naturfond. Hvordan kan vi forebygge nye konflikter ved å legge mer vekt på kunnskap om den levende naturen fra begynnelsen av, og unngå utbygginger i den mest sårbare naturen både på land og i havet?

Medvirkende
  • Marian Rui Slettebakken, Kommunikasjonsrådgiver, WWF Verdens naturfond
  • Ingrid Skjoldvær, Jusstudent (og tidligere leder i Natur og Ungdom), UiO
  • Andreas Bjelland Eriksen, Statssekretær, Olje- og energidepartementet
  • Karoline Andaur, Generalsekretær, WWF Verdens naturfond
  • Ingeborg Palm Helland, Forskningssjef, NINA (Norsk institutt for naturforskning)
  • Fredrik Nordbø, Rådgiver, WWF Verdens naturfond
Kontaktperson
Herman Ekle Lund, Rådgiver, WWF Verdens naturfond, 90927653, helund@wwf.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
792