På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Klimapolitikk 2.0: Naturlig karbonlagring

Arrangør
WWF Verdens naturfond
Dag
Onsdag 17/8 2022 14:15 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
GRIDs bakgård
Stedsbeskrivelse:
Inngang fra Rådhusgaten
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Klimapolitikk 1.0 handler om å kutte fossile utslipp så fort vi bare klarer. Klimapolitikk 2.0 må ta hele den levende naturen med i beregningen. Vi må ta vare på og styrke den naturlige lagringen av karbon. Hvert år tar verdens natur opp over halvparten av det karbondioksidet vi mennesker slipper ut. Til sammenligning har satsingen på industriell karbonfangst og -lagring foreløpig ført til et opptak på rundt to promille av den karbonfangsten naturen står for.

Fastlands-Norge har mer enn dobbelt så store naturlige karbonlagre som gjennomsnittet for verdens landområder. Også i havet har Norge store karbonlagre. I utgangspunktet bør disse lagrene legge på seg karbon år for år. Men vår forvaltning av natur kan også føre til utslipp av klimagasser, både til lands og til vanns. Det kan gjelde nedbygging av natur eller driftsmåter i fiskeri eller skogbruk.

I Hurdalsplattformen har regjeringspartiene varslet at de vil «utarbeide et nasjonalt mål og strategi for å øke den naturlige karbonlagringen i norsk natur». Men hva gjør vi for å ta vare på og styrke karbonlagringen i naturen vår? Til denne debatten har vi invitert klima- og miljøminister Espen Barth Eide for å fortelle hva regjeringen gjør, og fagfolk til å forklare oss om tilstanden og potensialet.

Program:

14:15 Velkommen

14:20 Klimapolitikk 2.0. I dag: Kunnskapsstatus og hvor saken står politisk v/Jon Bjartnes, WWF Verdens naturfond

14:30 Regjeringens planer for arbeid med naturlig karbonlagring v/Espen Barth Eide, klima- og miljøminister

14:50 Naturlig karbonlagring i norske økosystemer v/Astrid Brekke Skrindo, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

15:10 Blått karbon v/Peter Haugan, Havforskningsinstituttet. Hva vet vi om karbonlagring i sedimenter og biomasse i havet?

15:25 Undervannsdugnad for tareskogen v/Stine Skalmerud, Tarevokterne. Store tareskoger er beitet ned av kråkeboller. For å få mer tare tilbake inviterer Tarevokterne nå frivillige dykkere til dugnad for å plukke kråkeboller i områder med bra potensiale for restaurering av tareskog.

15:35 Karbonlagring i storbyen v/Heidi Sørensen, Oslo kommune. Oslo kommune om restaurering av ålegras og klimahensyn i kommunens skogbruk. 

15:45 Restaurering av myr v/Christian Steel, SABIMA. Hva er gjort, hvordan er resultatene og hva er potensialet?

Medvirkende
  • Jon Bjartnes, Politikkansvarlig, WWF Verdens naturfond
  • Espen Barth Eide, Statsråd, Klima- og miljødepartementet
  • Peter Haugan, Forsker, Havforskningsinstituttet
  • Fredrik Myhre, Rådgiver, WWF Verdens naturfond
  • Heidi Sørensen, Direktør Klimaetaten, Oslo Kommune
  • Christian Steel, Leder, SABIMA
  • Astrid Brekke Skrindo, Forsker, NINA (Norsk institutt for naturforskning)
  • Stine Skalmerud, Prosjektleder, Tarevoktere
Kontaktperson
Herman Ekle Lund, Rådgiver, WWF Verdens naturfond, 90927653, helund@wwf.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1527