På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Naturavgift for å sikre mer natur

Arrangør
WWF Verdens naturfond
Dag
Onsdag 17/8 2022 09:30 - 11:35
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
GRIDs bakgård
Stedsbeskrivelse:
Inngang fra Rådhusgaten
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Areal er en begrenset ressurs, som er under sterkt press både i verden og i Norge. Dette påvirker også naturmangfoldet; ni av ti arter som er truet i Norge er påvirket av arealbruk. Likevel bygges det ned stadig mer natur i områder av stor verdi for biologisk mangfold. Store sammenhengende områder reduseres uten at det kompenseres med reetablering eller restaurering av natur andre steder. Det grønne skiftet må skje på en måte som tar naturhensyn. Vi må ha skånsomme arealinngrep, og vi må restaurere og bevare natur.

Stortinget vedtok under behandlingen av stortingsmeldingen Natur for livet (Meld. St. 14 (2015-2016)) at vi skulle restaurere minst 15 prosent av forringede økosystem innen 2025, og vi har siden 2016 hatt nasjonale planer for restaurering av våtmark. Likevel går restaureringen sakte, og vi vil mest sannsynlig ikke nå målet om 15 prosent restaurering innen 2025.

WWF vil på dette arrangementet presentere sitt forslag om en naturavgift på nedbygging av natur, til finansiering av restaurering av forringet natur, og legge frem en ny NINA-rapport om nye virkemidler i arealforvaltningen: naturrestaurering, arealregnskap og naturavgift.

09:30 Velkommen

09:35 Presentasjon av WWFs forslag om naturavgift v/Ingrid Hvidsten Gabrielsen, WWF Verdens naturfond. WWF vil presentere sitt forslag om hvordan en avgift på nedbygging av natur kan brukes til finansiering av restaurering av annen natur. Denne avgiften er ment beregnet på faktiske kostnader ved restaurering, ikke ved en beregning av verdien på naturen eller økosystemtjenestene. 

09:40 Presentasjon av rapporten «Nye virkemidler i arealforvaltningen – naturrestaurering, arealregnskap og naturavgift»v/Astrid Brekke Skrindo og Anders Kolstad, Norsk institutt for naturforskning (NINA). Rapporten er skrevet på oppdrag fra WWF, og tar for seg hvordan de nevnte virkemidlene kan bidra til å unngå nedbygging av natur og sikre at arealforvaltningen gir mer natur, ved rapportering av arealbruk og restaurering av økosystemer. 

10:10 Næringslivets synspunkter på naturavgift v/Bjørn Haugland, SKIFT Næringslivets klimaledere

10:20 Det store bildet, viktigheten av å tenke globalt og handle lokalt v/Svein Tveitdal, Klima 2020

10:30 Det lokale næringslivet v/Ingunn Ettestøl (Arendals fossekompani / Bøylestad industripark)

10:50 Avsluttende samtale mellom Astrid Brekke Skrindo (NINA), Svein Tveitdal (Klima 2020), Ingunn Ettestøl (Arendals Fossekompani / Bøylestad Industripark).

Medvirkende
  • Jon Bjartnes, Politikkansvarlig, WWF Verdens naturfond
  • Ingrid Hvidsten Gabrielsen, Rådgiver, WWF Verdens naturfond
  • Astrid Brekke Skrindo, Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Anders Kolstad, Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Bjørn Haugland, Leder, SKIFT Næringslivets klimaledere
  • Svein Tveitdal, Leder, Klima 2020
  • Ingunn Ettestøl, Direktør for samfunnsansvar og bærekraft, Arendals Fossekompani / Bøylestad industripark
Kontaktperson
Herman Ekle Lund, Rådgiver, WWF Verdens naturfond, 90927653, helund@wwf.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
847