til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Produksjon og forbruk innenfor naturens tålegrenser

Arrangør
WWF Verdens naturfond
Dag
Tirsdag 16/8 2022 14:30 - 17:20
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
GRIDs bakgård
Stedsbeskrivelse:
Inngang fra Rådhusgaten
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Verden sprenger i dag planetens såkalte tålegrenser og økonomien i Norge og andre steder blir stadig mer ressursintensiv. Dette har ledet oss inn i en naturkrise hvor 90 prosent av naturtapet i verden skyldes måten vi i dag produserer og forbruker varer på. 

I år skal FNs naturavtale inngås. Den skal bli en «Parisavtale» for naturen. Et av de viktigste målene er nettopp å halvere det økologiske avtrykket fra produksjon og forbruk. Dette støttes av Norge, EU og en rekke andre land som nå ønsker å redusere sitt fotavtrykk under naturens tålegrenser. 

Sirkulærøkonomi trekkes naturligvis frem som den store gamechangeren for å stanse naturkrisen og nå FN-avtalens målsetning. Men akkurat hva betyr det å halvere fotavtrykket? Og hvordan kommer vi oss dit? Kan sirkulærøkonomien spille en rolle i en stadig mer råvarefattig verden, og bidra til velstand og arbeidsplasser? Bli med oss i WWF for å lære mer om hvordan vi kan få en sirkulærøkonomi med naturen i sentrum! 

14:30 Velkommen

14:35 Naturens tålegrenser – hvor mye kan jorda tåle? v/Fredrik Nordbø, WWF Verdens Naturfond. Få en innføring i hvorfor en drastisk reduksjon av vårt fotavtrykk er avgjørende for å stanse naturkrisen.

14:50 Dagens råvaresituasjon og behovet for gjenbruk av ressurser v/Bjarne Schieldrop (Chief analyst, SEB Bank). En realitetsorientering om dagens råvare- og ressurssituasjon og en forklaring på hvordan sirkulær økonomi ikke bare er en grønn visjon, men en avgjørende faktor for å ha nok ressurser til verdens befolkning i fremtiden. 

15:10 Pause

15:20 Hvordan blir hele verdikjeden sirkulær? v /Cathrine Barth (Nordic Circular Hotspot). Når hele verdikjeden skal bli sirkulær må mye endres. Både produkter og systemer må designes for ombruk og kretsløp. Men hvordan gjør vi det? Og hvordan klarer vi overgangen fra den gamle til den nye økonomien?

15:40 Sirkulærøkonomi som forutsetning for byggebransjen v/Anne Solgaard (fagsjef, Grønn Byggallianse). Vil krav og miljøavgifter holde næringslivet tilbake, eller vil en sirkulæromstilling være en nødvendig forutsetning for fremtiden?

15:55 Hvorfor det ikke er din feil, men systemet som må endres v/Anja Bakken Riise (leder, Framtiden i våre hender). Mange enkeltpersoner skammer seg over sitt forbruk i hverdagen, enten det gjelder klær, mat eller energi. Men hvor mye av ansvaret hviler egentlig på den enkelte, og hvilken rolle spiller folk flest i sirkulæromstillingen?

16:30 Politikerdebatt. Vi gir det viktigste svaret på forhånd: De mektigste må gjøre mest. Vi retter ikke den moralske pekefingeren mot den enkelte forbruker, men utfordrer fire mektige politikere til å gi sin oppskrift på veien mot et forbruksmønster som natur og klima kan tåle. 

Deltakere: Marianne Sivertsen Næss (AP, leder Energi- og miljøkomiteen), Kjell Arne Hermansen (H, ordførerkandidat Drammen), Mailinn Stoveland (SP, sentralstyret i Senterungdommen), Solveig Schytz (V, 1. vara Stortinget)

Medvirkende
  • Mathias Stang, Rådgiver, WWF Verdens naturfond
  • Fredrik Nordbø, Rådgiver, WWF Verdens naturfond
  • Bjarne Schieldrop, Chief analyst, SEB Bank
  • Cathrine Barth, Leder, Nordic Circular Hotspot
  • Anne Solgaard, Fagsjef, Grønn Byggallianse
  • Anja Bakken Riise, Leder, Framtiden i våre hender
  • Marianne Sivertsen Næss, Leder i Energi- og miljøkomiteen, Arbeiderpartiet
  • Kjell Arne Hermansen, Ordførerkandidat i Drammen, Høyre
  • Mailinn Stoveland, Sentralstyret i Senterungdommen, Senterpartiet
  • Solveig Schytz, 1. vara Stortinget og gruppeleder i Viken fylkesting, Venstre
Kontaktperson
Herman Ekle Lund, Rådgiver, WWF Verdens naturfond, 90927653, helund@wwf.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1516