til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Samfunnet endrer seg, men skolens asfaltjungel består - på tide med et nasjonalt skolegårdsløft?

Arrangør
Tverga, Norske landskapsarkitekters Forening NLA, Norsk Friluftsliv, Asplan Viak, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Design og arkitektur Norge (DOGA)
Dag
Onsdag 17/8 2022 08:45 - 10:15
Arrangementstype
Samtale
Tema
Idrett/fritid , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Havnegården
Stedsbeskrivelse:
Kystveien 14, Asplan Viak AS
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Norske barn er for lite fysisk aktive, og leker mindre utendørs enn før. Flere av dagens skolegårder preges av for lite areal og dårlig kvalitet, til tross for at gode uteområder er avgjørende for barns psykiske og fysiske helse og utvikling.

Det er et paradoks at det finnes arealkrav til bøttekott og parkering ved skolen, men ikke til skolegården.

Det er på høy tid med en nasjonal dugnad på skolegårder.

Hvordan kan skolegården gjøre barn og unge mer fysisk aktive? Hvorfor er skolens uteområder så viktige for barns utvikling? Og ikke minst, hvordan skal politikerne våre sørge for at alle barn og unge får den skolegården de fortjener?

En rapport (2019) fra Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU) har avdekket at gode uteområder er avgjørende for barns psykiske og fysiske helse og utvikling. Rapporten anbefaler å sette av 30 kvadratmeter med utearealer per elev, når det skal bygges nytt i grunnskolen. Smertegrensen går ved 20 kvadratmeter per elev. Blir utearealene mindre enn det, blir resultatet lett asfaltørkener og lite plass til naturinnslag og variert topografi som er viktig for lek og aktivitet.

Dessverre ser vi fra praksis rundt om i landet at skolens uteområder ofte er for små og at innholdet ikke møter barnas behov for lek og fysisk utfoldelse, særlig i tettbygde strøk. Per i dag finnes det ingen forskrifter som pålegger kommunene å ha en viss størrelse eller kvalitet på uteområdene for barna. Tidligere har vi sett en stor innsats for å bedre inneklimaet i norske skoler og barnehager, men uteområdene blir fortsatt forsømt.  

Onsdag 17. august inviterer vi til faginnlegg og samtale:

 • Faglige innlegg om hva en god skolegård faktisk er, og hvorfor den kan bety så enormt mye - både for elever og nærmiljøet generelt.
 • Panelsamtale med nasjonale og lokale politikere: Hvilke politiske grep må tas for å sikre at både gamle og nye skolegårder bidrar til mer aktivitet, lek og sosialt felleskap.
 • Storefri og morsomme aktiviteter. Har du lenge drømt om å prøve rullende aktiviteter? Nå har du muligheten! Vi inviterer vi til aktivitet og mingling Barbu park, både for poltikere og publikum generelt. 

Vel møtt til Arendalsukas viktigste skoletime!

"Et samfunn i endring, krever også en skole som fornyer seg."
Fra stortingsmelding 28 (2015-2016)

Medvirkende
 • Ordstyrer: Lisa Mari Watson, Daglig leder, Tverga
 • Ordstyrer: Siri Meland, Fagsjef, samfunnskontakt, Norsk Friluftsliv
 • Ingunn Fjørtoft, Professor Emerita, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Kine Halvorsen Thorén, Professor Emerita, NMBU
 • Lise Kjønniksen, Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Espen Evensen Reinfjord, regionleder for analyse, plan og landskap, Asplan Viak
 • Ingerid Helsing Almaas, Leder arkitektur og by- og stedsutvikling, DOGA
 • Jorodd Asphjell, Stortingsrepresentant, AP
 • Arne Thomassen, Fylkesordfører Agder, Høyre
 • Birgitte Hellstrøm, Visepresident, Norske landskapsarkitekters forening
 • Maren Grøthe, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
 • Hildegunn Marie Tønnessen Seip, Politiker, Kr. Sand kommune, Miljøpartiet De Grønne
Kontaktperson
Marte Marstrand, Prosjektleder, Tverga, 91800990, marte@tverga.no
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1368