til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Sivilsamfunnets rettsstatsmelding

Arrangør
Advokatforeningen og en rekke andre organisasjoner
Dag
Tirsdag 16/8 2022 09:00 - 09:45
Arrangementstype
Workshop
Tema
Menneskerettigheter , Demokrati
Språk
Norsk
Sted
Advokatfirma Tofte Hald
Stedsbeskrivelse:
Takteressen
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

I dag presenteres politikerne fragmentert og oppstykket informasjon om den norske rettsstaten og relevante rettssikkerhetsspørsmål. Det kan for eksempel være at de får informasjonen gjennom enkelte organers årsmeldinger, eller der en konkret problemstilling utredes i forbindelse med lovarbeid. Uten å sette informasjonen i system blir det vanskelig å se det samlede bilde av den norske rettsstaten. Advokatforeningen har i samarbeide med en rekke sivilsamfunnsaktører utarbeide en egen rettsstatsmelding i håp om å bidra til å skape et mer sammenhengende bilde av den norske rettsstaten. I vår rettsstatsmelding forsøker vi å trekke frem problemområder eller risikoområder der den norske rettsstaten bør trygges bedre. Sammen med våre samarbeidspartnere ønsker vi å overrekke meldingen til en representant fra de ulike partiene samtidig som vi byr opp til debatt om hva som skal til for å sikre den sterke norske rettsstaten i møte med en usikker fremtid

Medvirkende
  • Jon Wessel-Aas, Leder, Advokatforeningen
  • Maria Aasen-Svensrud, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Arild Hermstad, Nestleder, MDG
  • Ingvild Thorsvik, Stortingsrepresentant, Venstre
  • Reidun Kjelling Nybø, Generalsekretær, Norsk Redaktørforening
  • Kirsten Bleskestad, Leder, Dommerforeningen
  • Adele Mestad, Direktør, NIM
  • Michael Tetzschner, Høyre
Kontaktperson
Martin Kaasgaard, Samfunnskontakt, Advokatforeningen, 48602511, mka@advokatforeningen.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1302