til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Norge trenger rimelig og kortreist solkraft - hvilke endringer trengs i dagens kraftsystem?

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Tirsdag 16/8 2022 12:20 - 13:10
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

I dette seminaret møter du representanter for byggeiere, solkraftindustrien, netteiere og myndigheter som diskuterer hvordan kraftsystemet og markedet må endres for å ta imot store mengder solkraft. 

Energisystemet må endres. Målet er et lavutslippssamfunn som ivaretar økologisk fotavtrykk og unngår store, nye naturinngrep. Det krever overgang til mer klimavennlig energi. Selv om vannkraft utgjør ryggraden i dagens kraftsystem, er det bygget på sentral produksjon hvor kraften fraktes over lange distanser for lokalt konsum. Høye strømpriser, et presset kraftsystem og etterspørsel etter mer energi gjør at vi må tenke nytt. Hvordan realiserer vi raskt den rimelige og kortreiste kraften?

Lokal solkraft er opplagt en del av løsningen. Potensialet for solkraft er stort, og kan realiseres raskt. Solanlegg er blitt rimelig og enkelt, og gir relativt konfliktfri kraft sammenlignet med ny vann- og vindkraft. Konsumentene kan selv produsere rimelig strøm for eget forbruk. Riktig kombinasjon av solkraft og vannkraft kan også gjøre kraftsystemet mer robust, slik at vi utsetter ny nettutbygging.

Solkraft utfordrer gamle ideer og tankegods. Nye forretningsmodeller for lokal energiproduksjon må utvikles, og nettselskapene må oppdatere kompetansen, forretningsmodellen og mandatet.

I dette seminaret møter du representanter for byggeiere, solkraftindustrien, netteiere og myndigheter som diskuterer hvordan kraftsystemet og markedet må endres for å ta imot store mengder solkraft.

Program

Faglige innlegg

 • Status og rammer for solenergi - v/ Mari Langlo, Norconsult 
 • Kraftbehovet fremover og hva slags rolle kan sol spille? v/Jarand Hole, NVE
 • Mulighetene som ligger i "Zero Emission Neighbourhoods" - v/ Trond Simonsen, SINTEF Community

Paneldebatt

 • Områdeutvikling med solkraft: Brattørkaia i Trondheim v/Stine Hostad, Entra
 • Solkraft i boligsameier og borettslag: NBBL v/ Bård Folke Fredriksen
 • Solkraft på næringsbygg: Solcellespesialisten v/ Carl Christian Strømberg
 • Fremtidens reguleringer: NVE v/ Jarand Hole
 • Solkraft og deling i det kundenære nettet: Glitre Energi nett v/ Knut Olav Bakkene og Lede v/ Stig Simonsen

Møteleder og moderator: Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen

Programansvarlig:

Bygg Arena Arendal v/ NBBL, SINTEF, Entra, Norconsult, Multiconsult og GK, - i samarbeid med Solenergiklyngen og Skanska.

Målgruppe:

Først og fremst representanter for sluttbrukerne, kraftprodusenter, netteiere og leverandører av løsninger til bygg. Regulatoriske utfordringer kaller på Regjeringen, og partiene på Stortinget, som skal utforme fremtidig politikk (f.eks plusskundeordning, regulering av nett og støtteordninger).

Politisk aktualitet:

 • Kraftunderskudd, strømsjokk, Energikommisjonen, Strømnettutvalget, Energimeldingen
 • Plusskundeordning for borettslag og sameier (trolig på høring i august)

 

Medvirkende
 • Mari Lauglo, Norconsult
 • Trond Simonsen, SINTEF Community
 • Bård Folke Fredriksen, NBBL
 • Stine Hostad, Entra
 • Carl Christian Strømberg, Solcellespesialisten
 • Jarle Hole, NVE
 • Knut Olav Bakken, Glitre Energi Nett
 • Stig Simonsen, Lede
 • Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen
Kontaktperson
Ketil Krogstad, Spesialrådgiver, Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 97139193, kk@nbbl.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
3310